Prao

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och sker i grundskolan. Det är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden.

Syftet med prao är:

 • Att ge eleven en första introduktion till arbets- och näringslivet. För många elever är prao den första riktiga kontakten med ett företag och därför en upplevelse som kan forma deras syn på yrkeslivet.
 • Att ge eleven inblick i arbetslivet och det sociala samspelet på en arbetsplats.
 • Att få kunskaper om arbetstider, lönevillkor, kollektivavtal, hur man arbetar med hållbar utveckling tekniska medel och friskvård.
 • Att få ett bra omdöme som kan användas senare, exempelvis vid ansökan till ett sommarjobb.

I Norrköpings kommun har eleverna två sammanhängande praoveckor i årskurs 8.

Praoveckor vårterminen 2022
Praoveckor höstterminen 2022
Praoveckor vårterminen 2023

Söka praoplats - så här går det till

 • Du som elev får tillgång till verktyget www.tillarbetslivet.nu.
 • Du får välja sex arbetsplatser som du kan tänka dig att vara på.
 • Du får besked om vilken praoplats du ska vara på cirka två veckor innan praoveckorna börjar. Du får besked genom verktyget www.tillarbetslivet.nu.
 • Arbetsplatsen får information om eleven som kommer till dem minst en vecka innan praoveckan genom ett så kallat praokort.
Registrera praoplats - så här gör du

Oavsett om du ska ha egen praoplats eller söker en av kommunens anvisade platser ska du lämna dina uppgifter på www.tillarbetslivet.nu.

 • Gå in på www.tillarbetslivet.nu.
 • Ange att du är "Elev" från "Norrköpings kommun" och välj "Gå vidare".
 • Skriv in ditt användarnamn och lösenord som du får från skolan.
 • Logga in
 • Fyll i alla gula fält med telefonnummer, e-postadress och hemadress.
 • Välj praoval i högra kolumnen
 • Välj alternativ 1 eller alternativ 2 (välj minst sex praoplatser)

OBS! Glöm inte att spara efter varje vald plats. Du ska välja sex praoplatser även om du har tänkt att ordna en egen praoplats. Egen praoplats lämnas in minst en vecka innan praoperioden.

Frågor och svar om prao

Hur får jag min praoplats?

I Norrköping använder vi verktyget tillarbetslivet.nu för prao. I verktyget söker du din praoplats. Alla elever i årskurs 8 får information från skolan om verktyget, hur du loggar in och ansöker.

Kan jag söka en egen praoplats?

Ja, men arbetsplatsen måste godkännas av skolan. Fråga din skola om du får vara på arbetsplatsen du önskar. När du har fått okej från skolan och från arbetsplatsen måste du meddela din skola.

Hur hittar jag en egen praoplats?

Antingen genom att prata med din lärare, studie- och yrkesvägledare, föräldrar, grannar eller genom att söka på nätet och i sociala medier.

Får jag busskort när jag har prao?

Är det 5 km eller mer till praoplatsen får du ett busskort av skolan. Om avståndet är mindre än 5 km får du ta dig dit på annat sätt.

Får jag mat under praon?

Många praoplatser bjuder på mat. Annars kan du äta på närmaste skola eller få måltidsersättning i efterhand. Måltidsersättningen ligger just nu på 25 kronor per dag. Om du ska äta i en skola eller få måltidsersättning måste du först komma överens med din skola om det.

Vilka arbetstider ska jag ha?

Arbetsdagen ska vara minst sex timmar. Det är för att det ska vara så likt en riktig arbetsplats som möjligt och för att du ska få ut mycket av dina praoveckor.

En elev arbetar högst sju timmar per dag (exkl. Lunch) och arbetar inte mellan klockan 20-06.

Vad gör jag om jag blir sjuk eller behöver vara ledig från praon?

Meddela praoplatsen och din skola.

Är jag försäkrad under praotiden?

Du som elev är försäkrad genom skolan, dels för din egen del och dels för eventuella skador på egendom eller annan person. Om en olycka skulle inträffa ska skolan kontaktas direkt.

Vid en allvarlig skada ska Arbetsmiljöverket kontaktas omgående.
Anmälan ska sen göras av en skolhuvudman.
Arbetsmiljöverket nås på telefonnummer: 010-730 90 00.

De regler som gäller för praoelever är samma som för ungdomar i arbetslivet.
Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Så får barn och ungdomar arbeta (Arbetsmiljöverket)

Vilken information får arbetsplatsen där eleven ska göra sin prao?

Praohandledaren får ett brev med information om vad han eller hon behöver ta upp och gå igenom med praoeleven.

Praoguide till dig som är elev
Kontakt
Edna Aghammar
Praosamordnare