Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Prao

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och sker i grundskolan. Det är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden.

Syftet med prao är:

  • Att ge eleven en första introduktion till arbets- och näringslivet. För många elever är prao den första riktiga kontakten med ett företag och därför en upplevelse som kan forma deras syn på yrkeslivet.
  • Att ge eleven inblick i arbetslivet och det sociala samspelet på en arbetsplats.
  • Att få kunskaper om arbetstider, lönevillkor, kollektivavtal, hur man arbetar med hållbar utveckling tekniska medel och friskvård.
  • Att få ett bra omdöme som kan användas senare, exempelvis vid ansökan till ett sommarjobb.

I Norrköpings kommun har eleverna två sammanhängande praoveckor i årskurs 8.