Prao för dig som är arbetsgivare

Här finns information om prao riktad till dig som är arbetsgivare.

Anmäl praoplats - så här går det till

 • Gå till verktyget www.tillarbetslivet.nu
 • Inloggning – Arbetsgivare Norrköpings kommun
 • Klicka på bokstaven arbetsplatsen/företaget börjar på
 • Om din arbetsplats saknas i listan kan du skapa den här
 • Vid frågor, kontakta prao@norrkoping.se

Frågor och svar om prao

I stort sett alla arbetsplatser kan ta emot en praoelev oavsett om det är ett stort eller litet företag, en förening, en kommun eller en myndighet.

En elev som gör sin prao hos dig behöver inte prova alla arbetsuppgifter som finns. Du kan skapa uppdrag för att elever ska få olika bilder av verksamheten eller bjuda in eleven att komma med egna förslag på uppgifter.

Viktigaste är att eleven känner sig delaktig.

Arbetsgivare (skolverket.se)

 • Utse en eller flera handledare
 • Se till att eleven känner sig välkommen och delaktig
 • Göra en riskbedömning utifrån information från skolan och det arbetsmiljöarbete som finns på arbetsplatsen.
  Arbetsmiljöverket – så får barn och ungdomar arbeta (pdf)
 • Informera om arbetsmiljö, rutiner, och arbetssätt
 • Se till att eleven känner sig trygg
 • Uppmuntra eleven till att prova olika arbetsuppgifter
 • Kontakta utsedd personal på skolan vid frågor
 • Skapa en god kontakt med arbetsplatsen
 • Förbereda eleven väl inför praoperioden
 • Förse arbetsplatsen med kontaktuppgifter till ansvarig person på skolan
 • Förse arbetsplatsen med blankett för riskbedömning
 • Eleven är försäkrad och arbetsplatsen informerad
 • Anmäla till Arbetsmiljöverket om eleven har skadats eller har riskerat att skada sig.

Det är personalen på skolan som ansvarar för att följa upp eleven på praoplatsen. En kontaktperson ska vara utsedd och tillgänglig om du behöver komma i kontakt med skolan.

Kontakt
Jenny Lisiderius
Praosamordnare