16-19 år som inte går i gymnasiet

Det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning. Vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret i Norrköping heter Mottagningsgruppen. Utbildningskontorets Mottagningsgrupp finns för dig som är mellan 16-20 år och som saknar gymnasieexamen, arbete eller en pågående sysselsättning. Tillsammans kan vi hitta en väg framåt som passar just dig.

Mottagningsgruppen kan hjälpa dig med:

  • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor och vuxenutbildning.
  • Individuella samtal för att komma fram till vad du vill göra nu och framåt
  • Hitta mål och motivation
  • Skriva CV och personligt brev
  • Kontakt med skolor och andra myndigheter som tillexempel Arbetsförmedlingen och Ekonomiskt bistånd
  • Ordna och följa med på studiebesök

Vi träffar gärna dig för att prata om dina möjligheter. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vad händer om jag inte påbörjat gymnasiet?

Om du inte börjar gymnasiet efter att du avslutat din grundskola kommer du att finnas inom det kommunala aktivitetsansvaret. Det innebär att du kommer bli kontaktad av oss på Mottagningsgruppen och erbjudas stöd och vägledande samtal. Kommunen har ett ansvar att vara informerad om din aktuella sysselsättning och kommer därför löpande följa upp kontakten med dig.

Vad händer om jag hoppar av gymnasiet?

Om du hoppar av gymnasiet kommer du att finnas inom det kommunala aktivitetsansvaret. Det innebär att du kommer bli kontaktad av oss på Mottagningsgruppen och erbjudas stöd och vägledande samtal. kommunen har ett ansvar att vara informerad om din aktuella sysselsättning och kommer därför löpande följa upp kontakten med dig.

Jag har gått klart gymnasiet med gymnasieexamen/studiebevis och är under 20 år. Nu vill jag studera vidare och undrar hur jag gör?

Om du har gått klart dina tre år på gymnasiet och fått en gymnasieexamen eller ett studiebevis så är du behörig att söka vidare studier. För att få hjälp och vägledning kan du vända dig till Vägledningscentrum. (https://www.norrkoping.se/skola-och-forskola/vuxenutbildning/kommunal-vuxenutbildning.html) Där arbetar de mot vuxenutbildning och kan hjälpa dig att matcha en utbildning efter dina behov och önskemål.

Hur fungerar det kommunala aktivitetsansvaret, vad innebär det?

Kommunala aktivitetsansvaret kallas även för KAA. Enligt skollagen har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte har fullföljt eller påbörjat en gymnasieutbildning. Det innebär att kommunen har ett ansvar för att följa upp, erbjuda och informera om vilka möjligheter som finns för dig som är mellan 16-20 år och inte går i gymnasiet. Vi som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret, KAA i Norrköping heter Mottagningsgruppen.

Vilka är det som arbetar inom Mottagningsgruppen?

Vi som arbetar inom Mottagningsgruppen är studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och koordinator.

Hur får man kontakt med Mottagningsgruppen?

Vill du komma i kontakt med Mottagningsgruppen kan du ringa eller skicka e-post till oss. Telefonnummer och e-postadresser hittar du på denna sida. Du kan också fylla i formuläret som finns på länken ovan så kontaktar vi dig.

Får jag ta med mig någon då jag ska komma till Mottagningsgruppen?

Du bestämmer själv om du vill ta med dig någon som du känner dig trygg med tillexempel föräldrar, en vän eller annan person som är viktig för dig.

Vem/vilka personer kan ha en kontakt med Mottagningsgruppen?

Mottagningsgruppen arbetar främst med ungdomar mellan 16-20 år. Men vi har även kontakt med personer som du kan ha stöd av och som är viktiga för dig tillexempel föräldrar, vänner, skolpersonal, olika myndigheter som sjukvård och Arbetsförmedlingen. Är du under 18 år har vi kontakt med dig och dina föräldrar. Är du över 18 år är det du som bestämmer vilka vi kan hjälpa dig att ha en kontakt med.

Vilka samverkar vi med?

Vi samverkar med kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor inom och utanför Norrköpings kommun liksom med folkhögskolor och vuxenutbildningen.

Vi har ett samarbete med vägledningscentrum, arbetsförmedlingen, ekonomiskt bistånd och andra organisationer och företag för att på bästa sätt kunna hjälpa varje enskild individ.

Hur kan jag få ett jobb?

För att få ett arbete behöver du söka olika tjänster. Detta gör du oftast genom att söka tjänster som ligger ute på internet eller i tidningen. Du kan även gå ut och besöka arbetsplatser direkt för att prata med dem och visa att du är intresserad av att börja arbeta där. Ett tips är att prata med de människor som finns i ditt eget nätverk (tillexempel föräldrar, släktingar och vänner) och fråga om de vet någon som är i behov av personal och arbetskraft. Som arbetssökande bör du skriva in dig på Arbetsförmedlingen, som också kan hjälpa dig framåt i ditt arbetssökande.

Vi på Mottagningsgruppen har inga arbeten att erbjuda dig men vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen. Vi kan även stödja dig i arbetet att skriva CV och personligt brev.

Kontakt
Mottagningsgruppen
Utbildningskontoret

Utbildningskontoret, plan 4
S:t Persgatan 95
601 81 Norrköping

Anna Arumskog
Enhetschef
Lisbeth Alf Johansson
Studie- och yrkesvägledare
Eva Wärmlund
Studie- och yrkesvägledare
Anna Johansson
Vik. Koordinator