KAA - För dig som är 16-19 år och inte går i gymnasiet

Det är inte alltid enkelt att veta vart man vill och hur man kommer dit. Men du behöver inte hitta alla svaren ensam.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för dig som är 16-19 år och har:

 • avbrutit gymnasiet,
 • inte tagit gymnasieexamen eller
 • inte påbörjat gymnasiet efter grundskolan.

Du behöver också vara folkbokförd i Norrköpings kommun.

Tillsammans kan vi hitta en väg framåt som passar just dig

Vi vill stötta dig att hitta något meningsfullt att göra. Du får berätta om dig själv och dina framtidsdrömmar. Om du inte vet vad du vill göra i framtiden så försöker vi hitta det tillsammans. Vi tittar på vad du behöver göra för att kunna nå dit, och vi gör en gemensam planering för att du ska ha möjligheten att lyckas.

Vi erbjuder individuellt stöd utifrån vad du vill och behöver. Det kan till exempel vara:

 • Bara prata
 • Vägledning att hitta den typ av studier som passar just dig (studie- och yrkesvägledning)
 • Stöd när du vill ansöka till studier
 • Prata om dina tankar, framtidsdrömmar och idéer om hur du ska nå dina mål
 • Komma igång med en sysselsättning, till exempel praktik
 • Gruppaktiviteter
 • Stöd med till exempel att skriva CV och personligt brev, eller annat som behövs för att du ska kunna närma dig ett arbete
 • Stöd i kontakt med andra myndigheter om du behöver det
 • Följa med på studiebesök om du är intresserad av det

Kontakt med KAA

Norrköpings kommun har ett ansvar att ta kontakt med ungdomar under 20 år som är klara med grundskolan, men inte är inskrivna i gymnasiet. Vi har också ett ansvar att erbjuda stöd. Det kallas för kommunalt aktivitetsansvar, KAA.

Det betyder att om vi i KAA får information om att du är under 20 år, klar med grundskolan men inte inskriven i gymnasiet, så måste vi ha svar om din situation. Det bästa är om du kontaktar oss. Om du inte gör det så kommer vi att höra av oss via brev, mejl, telefon eller besök hemma hos dig.

Även om du har en sysselsättning eller inte behöver vårt stöd så måste vi få veta vad du gör om dagarna.

Länk till KAA på instagram

Vi är KAA

KAA består av olika yrkeskompetenser, till exempel studie- och yrkesvägledare, socialpedagog och studiecoach.

KAA är en lagstadgad verksamhet, se skollagen 29 kap 9§.

Samverkan

Vi samverkar med flera olika aktörer för att varje ungdom ska lyckas, till exempel:

 • Grundskolan
 • Gymnasieskolor
 • Vuxenutbildning
 • Arbetsgivare (företag och organisationer)
 • Socialkontoret
 • Kompetensförsörjningskontoret

Är du yrkesverksam eller vårdnadshavare är du också välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor och svar

Om du inte börjar gymnasiet efter att du avslutat din grundskola kommer du att finnas inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Norrköpings kommun har ett ansvar att ta kontakt med ungdomar under 20 år som är klara med grundskolan, men inte är inskrivna i gymnasiet. Vi har också ett ansvar att erbjuda stöd. Det kallas för kommunalt aktivitetsansvar, KAA.

Stödet är frivilligt, men vårt uppdrag är att regelbundet följa upp om du studerar, arbetar eller sysslar med något annat. Vi kommer hålla kontakt med dig fram till du fyller 20 år.

Om du hoppar av gymnasiet kommer du att tillhöra det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

En första kontakt sker genom att din gymnasieskola kontaktar KAA och vi tillsammans bokar in ett utskrivningsmöte. Du, eventuellt vårdnadshavare, medarbetare från skolan och medarbetare från KAA är med på mötet. Mötet hålls på din skola.

Om det inte blir ett utskrivningsmöte måste vi ändå komma i kontakt med dig. Vi behöver veta vad du gör om dagarna. Om du till exempel jobbar behöver vi veta var du jobbar och om du jobbar hel eller deltid. Vi erbjuder individuellt stöd utifrån vad du vill och har behov av.

Det finns flera olika vägar till studier för dig som går ut gymnasiet med studiebevis. Du har möjlighet att få studie-och yrkesvägledning av oss eller via Vägledningscentrum.

På Vägledningscentrum kan du tillsammans med studie- och yrkesvägledare planera din framtid. Ni pratar om vilka intressen och planer du har samt vilken studieform och nivå som passar dig bäst.

Vägledningscentrum – kontaktuppgifter och mer information

Kontakt
Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)
Utbildningskontoret

För dig som är 16-19 år och inte går i gymnasiet

Sök feriejobb

Du har stor chans att få ett jobb hos Norrköpings kommun.

Läs mer om feriejobb