Vad gör du? Vi behöver svar

Vi har ett ansvar att ta kontakt och erbjuda stöd till ungdomar under 20 år som är klara med grundskolan, men inte är inskrivna i gymnasiet. Det kallas för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Läs mer om KAA

Svara på våra frågor om du studerar, jobbar eller sysslar med något annat. Vi vill även ha svar på om du vill ha stöd ifrån oss.Inte de fyra sista siffrorna


Du är inte inskriven i gymnasiet. Vad gör du istället? * (obligatorisk)
Du är inte inskriven i gymnasiet. Vad gör du istället?


Önskar du komma i kontakt med oss och få veta mer vilka insatser vi kan erbjuda?
Önskar du komma i kontakt med oss och få veta mer vilka insatser vi kan erbjuda?Om du väljer att inte svara via webbformuläret är du välkommen att höra av dig via mejl eller telefon. Om vi inte hör något från dig kommer vi att fortsätta söka upp dig på andra sätt, till exempel genom telefon, mejl eller besök hemma hos dig.