Busskort och reseersättning

Här hittar du information om busskort och andra ersättningar för elever i gymnasieskolan samt skolskjuts för elever i anpassad gymnasieskola.

Gymnasieelever

Kommunen ersätter resekostnader, oftast i form av ett busskort till och med vårterminen du fyller 20 år. Villkoren är att du ska vara heltidsstuderande, ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och ha minst 6 kilometer mellan hemmet och skolan.

Ersättning beviljas inte på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller någon annan särskild omständighet. Bara elever som går i gymnasieskola i Östergötland och Tranås kan få busskort. Studerar du utanför länet kan du ansöka om kontant reseersättning.

Allmän info

Busskort – läsårsbiljett för resor med Östgötatrafiken
Busskortet är en läsårsbiljett för resor med allmän kollektivtrafik. Läsårsbiljetten är giltig för resor i hela länet inklusive Östgötapendeln (Norrköping - Tranås) från läsårsstart i augusti fram till skolavslutningen i juni året därpå. Kortet kan användas vardagar klockan 05:00 till 19:00 under hela läsåret.

Terminsstart i augusti
Du som har rätt till skolbiljett får resa med Östgötatrafiken utan biljett under höstterminens första skoldagar. Dock senast till och med onsdag 23 augusti.

Gymnasieskola i Norrköping

Gymnasieelever som uppfyller avståndskravet på 6 km till skolan erbjuds ett busskort. Du behöver inte göra en ansökan, skolan ordnar så du får kortet.

Busskortet ska sparas från år till år

Har du ett busskort i åk 9 och har rätt till ett även i gymnasiet ska det sparas eftersom det laddas med en ny läsårsbiljett så länge du uppfyller avståndskravet.

Gymnasieskola i annan kommun i Östergötland

Gymnasieelever som är folkbokförda i Norrköping men väljer att gå på en skola i en annan kommun i Östergötland (samt Tranås) uppfyller oftast avståndskravet på 6 km till skolan och erbjuds därmed ett busskort.

Går du redan på en gymnasieskola i en annan kommun och ska börja åk 2 eller 3 behöver du inte göra något, ditt kort kommer laddas med en läsårsbiljett så länge du har rätt till det.

Anmäl behov av busskort senast 31 juli
Ska du börja första året på gymnasiet bör du anmäla att du behöver ett busskort senast 31 juli via e-tjänsten Busskort vid gymnasiestudier utanför hemkommunen. Du får då ett nytt kort hemskickat eller ditt befintliga kort (om du har ett busskort från åk 9) laddat med en läsårsbiljett lagom till skolstart. Kommer din anmälan in senare får du naturligtvis ditt kort ändå men du får själv stå för kostnaden av resor under tiden.

Busskort - växelvis boende

Om du uppfyller avståndskravet på 6 kilometer från en växelvis adress kan du ha rätt till ett busskort. Kontakta oss så skickar vi hem en ansökningsblankett.

Några saker att tänka på:

  • Du ska bo ungefär lika mycket hos din andra vårdnadshavare på den växelvisa adressen som på din folkbokföringsadress. Enbart umgänge räknas inte som växelvis boende.
  • Du kan bara få busskort vid växelvis boende tills du fyller 18 och blir myndig, därefter mäts avståndet endast från din folkbokföringsadress.
  • Båda adresserna måste ligga i Norrköpings kommun.
  • Uppfyller du avståndskravet från din folkbokföringsadress ska du inte göra någon ansökan, din skola ordnar så du får busskortet.

Går du i en gymnasieskola i Norrköping?

Har du tappat bort busskortet eller har det slutat fungera, kontakta din skola som hjälper dig med ett nytt kort. Du får själv stå för kostnaden av resor tills du fått ett nytt kort.

Går du i en gymnasieskola i en annan kommun i Östergötland?

Har du tappat bort busskortet eller har det slutat fungera, anmäl att du behöver ett nytt via e-tjänsten Anmäla förlorat eller skadat busskort. Du får själv stå för kostnaden av resor tills du fått ett nytt kort.

Vilken skola går du i?

Var bor du?

Visa avstånd

Beräknat avstånd till skola

till
Ingen säker gångväg hittades. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information.
är det $response.distance km

Skolskjutsregler

Gymnasieeleven har rätt till skolskjuts med busskort när resvägen är minst: 6 kilometer

Om du har frågor som rör avståndet mellan adress och skola är du välkommen att kontakta Kontaktcenter. Du når oss via på telefon 011-15 00 00.

Vid studier i Östergötland

Elev som från folkbokföringsadressen har mer än 6 km till busshållplats kan, utöver busskort dessutom ha rätt till en kontant reseersättning. Elev som studerar i Östergötland får då kilometersättning, som utgår med samma belopp som för resa med egen bil i tjänsten enligt skatteverket.

Ansökan måste göras inför varje nytt läsår. Tillsammans med ditt beslut får du sedan reseräkningsblanketter som skickas in en gång per månad eller en gång per termin. Utbetalning av kilometerersättning görs i efterskott.

Ansökan om reseersättning för gymnasielever

Är du gymnasieelev och dagligen pendlar mellan folkbokföringsadress i Norrköping och skola i annat län än Östergötland kan du ha rätt till kontant ersättning.

Ersättningsnivån är högst 1/30 av ett prisbasbelopp per månad. Prisbasbeloppet fastställs av SCB - Statistiska centralbyrån.

Prisbasbelopp - scb.se

Ansökan om reseersättning för gymnasielever

En elev med inackorderingstillägg har inte rätt till busskort. Om du redan har fått ett busskort och sedan får veta att du får inackorderingstillägg ska du lämna tillbaka busskortet till skolan.

Läs mer om inackorderingsbidrag på CSN’s hemsida

Gymnasieelever som råkar ut för en skada i samband med en olycka kan få ersättning för tillfälliga resor. Du måste anmäla olyckan till kommunens försäkringsbolag.

När du gör anmälan får du besked om eleven kan få ersättning för resor mellan skola och hemmet. Observera att försäkringen inte gäller när behov av resor beror på sjukdom eller planerad operation.

Meddela samhällsbyggnadskontoret om studierna inte påbörjas, om de avbryts, om du flyttar eller om det finns någon annan orsak som kan innebära att villkoren för reseersättning eller busskort inte längre uppfylls.

Anpassad gymnasieskola

När elev i anpassad gymnasieskola inte uppfyller avståndskraven för busskort eller inte klarar resor med allmän kollektivtrafik måste en ansökan om skolskjuts göras.

Om avståndskravet inte uppfylls men eleven har behov av skolskjuts på grund av särskilda skäl ska en ansökan skickas in.

Särskilda skäl kan exempelvis vara olämpliga trafikförhållanden eller om eleven har en funktionsnedsättning.

E-tjänst för ansökan om skolskjuts

Om du får information från tekniska kontoret om att ditt barns skolskjuts kommer att ske med en mindre skolbuss eller skoltaxi som planeras via ÖstgötaTrafiken måste resorna bokas via beställningscentralen hos ÖstgötaTrafiken.

Telefonnummer och telefontider:
Vardagar kl 07.00-15.30
011-18 14 00
Övrig tid på dygnet: 0771-71 10 20

E-post:
RBC-NKP@ostgotatrafiken.se

Vid första kontakten med beställningscentralen lämnar du information om vilka dagar skolskjuts önskas. Då får du också veta vilka tider som skolskjutsen hämtar och lämnar.

Kontakta beställningscentralen vid alla förändringar exempelvis vid sjukdom eller ledighet. När barnet ska åka igen måste du åter kontakta beställningscentralen.

Om barnet missar en resa till skolan avbokas hemresan automatiskt den dagen. För att eleven ska kunna åka hem på eftermiddagen måste alltså resan bokas igen. Resan måste då bokas senast en timma innan avgång.

Du som förälder ska alltid vara med och möta upp skolbussen eller skoltaxin tillsammans med ditt barn på avtalad tid och plats. Du har ansvaret för eleven på väg till och från skolskjutsen. Om ni missar skjutsen på morgonen ansvarar du som förälder att ditt barn kommer till skolan.

Skolpersonalens är med vid överlämnandet till och från skolbussen eller skoltaxin. Föraren har sekretess om de elever som skjutsas och särskild utbildning gällande bland annat bemötande, trafiksäkerhet och första hjälpen.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00