Åby

I Åby planeras för en utbyggnad och renovering av Åbymoskolan, som är en skola för årskurs F-6. Hela projektet beräknas vara klart 2025/2026. Då kommer skolan ha fräscha och upprustade lokaler.

Hela projektet innefattar renovering och utbyggnad av den delen av skolan som kallas lilla Åbymo och utbyggnad av matsalsbyggnaden, med ny matsalsdel och ny musiksal. Projektet innefattar även anpassningar av skolgården med bland annat utökning av lekutrustning.

När utbyggnaden är klar kommer skolan ha plats för tre parallellklasser i varje årskurs.

Redan när Åbymoskolan byggdes 2012 fanns det med i planeringen att en utbyggnad skulle ske på sikt för att kunna ta emot fler elever. Hösten 2020 tog kommunfullmäktige med projektet i kommunens investeringsplan för 2022-2024, vilket möjliggjorde att projektet kunde påbörjas.

I samband med höstterminsstarten 2022 flyttade Sandtorpsskolans verksamhet till Åbymoskolan. Syftet med sammanslagningen var att stärka skolorna ur pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv, till exempel genom att bygga en starkare elevhälsa och skaffa bättre möjligheter att rekrytera behörig personal. Fler behöriga lärare ger bättre förutsättningar till ökad kvalité i verksamheten och kan också bidra till högre måluppfyllelse hos eleverna. Att fler elever ska lyckas i skolan är ett av kommunens övergripande mål.

I samband med sammanslagningen gjordes en omorganisering av klassernas hemvister på skolan. Elever i årskurs F-3 har sin hemvist i stora Åbymo, eftersom den delen av skolan är bäst lämpad för fritidshemsverksamhet.

Elever i årskurs 4-6 har sin hemvist i paviljonger placerade vid Åby Arena under projekttiden. När renoveringen av lilla Åbymo är klar kommer årskurs 4-6 flytta till lilla Åbymos nyrenoverade lokaler.

Utskick

Här kan du ta del av de informationsutskick som har gjorts om projektet.

Ny förskola i Åby

På tidigare Sandtorpsskolans tomt ska en ny förskola byggas. Den nya förskolan ska ersätta förskolan Kvarntorpet som är i tillfälliga lokaler i Jursla. Utbildningsnämnden har tagit beslut om storlek på den nya förskolan och det kommer bli en förskola med sex avdelningar. Arbetet med planering av den nya förskolan är påbörjat och byggstart planeras till vintern 2023/2024. Planen är att den nya förskolan ska stå klar för inflyttning i januari 2026.

Visualisering som visar hur den nya förskolan Kvarntorpet kommer se ut.