Kolmården

Här hittar du information om planer för nya förskolor i Kolmården.

I Kolmården ska en ny förskola byggas på platsen där förskolan Björkbacken tidigare har legat. Den nya förskolan planeras att stå klar under 2024. Det finns även planer för en renovering av förskolan Hultstugans lokaler, det kan ske först när nybyggnationen är klar.

Det finns även planer på att bygga ytterligare en ny förskola i Kolmården, med plats för sex avdelningar. Den nya förskolan är tänkt att byggas på förskolan Pandans tomt. Beslut om denna nybyggnation togs av kommunfullmäktige i juni 2022.

Visualisering över Björkbackens förskola