Ansök om särskilt boende

Översikt - Steg 1 av 6

1. Allmänt om särskilt boende

Särskilt boende är samlingsnamnet på de olika boendeformer som Norrköpings kommun erbjuder dig som behöver hjälp, stöd och omvårdnad. När du bor i ett särskilt boende är målet att du ska kunna leva så normalt som möjligt, även om hälsan eller minnet blivit svagare.

Läs mer om hur det är att bo på kommunens särskilda boenden

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Bli uppringd

Genom vår e-tjänst kan du enkelt och tryggt lämna information om situationen och boka en telefontid:

Boka telefontid med biståndshandläggare