Ansök om särskilt boende

Särskilt boende är samlingsnamnet på de olika boendeformer som Norrköpings kommun erbjuder dig som behöver hjälp, stöd och omvårdnad.

När du bor i ett särskilt boende är målet att du ska kunna leva så normalt som möjligt, även om hälsan eller minnet blivit svagare.

Läs mer om hur det är att bo på kommunens särskilda boenden

Ansökan

Ansökan ser olika ut om du är boende i Norrköpings kommun eller annan kommun.

Särskilt boende - sökande som bor i Norrköpings kommun

Särskilt boende - sökande som bor i annan kommunPdf, 758.7 kB. (Pdf, 758.7 kB)

Kan en anhörig ansöka åt mig?

En anhörig kan inte göra en ansökan åt någon annan, men är välkommen att kontakta biståndshandläggare för att prata om en eventuell ansökan. Den som ansökan gäller måste själv vilja flytta till särskilt boende.

Jag klarar inte av att ansöka själv, kan jag få hjälp?

Har du svårigheter som gör att du inte kan ansöka själv, kan du ta hjälp av en person som representerar dig. Det kan vara en god man, förvaltare eller någon som har fullmakt att göra det.

Utredning

För att göra en utredning bokar en biståndshandläggare ett besök i ditt nuvarande hem. Under hembesöket pratar ni om dina stöd- och omvårdnadsbehov, och du får möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du skulle vilja flytta till.

Om du bor tillsammans med någon som inte behöver stöd- och omvårdnadsbehov i ett särskilt boende kan det ändå finnas möjlighet för den personen att flytta med dig. Prata om det med biståndshandläggaren.

Anhöriga är välkomna att vara med vid besöket.

Efter hembesöket skriver biståndshandläggaren samman utredningen och fattar ett beslut.

Beslut

När utredningen är klar och biståndhandläggaren fattat beslut får du ett besked. Det kan antingen bli avslag, bifall eller delavslag.

Avslag = Du får inte flytta in på särskilt boende

Om du får ett negativt svar (avslag) har du alltid rätt att överklaga beslutet. Då får du mer information av din biståndshandläggare.

Bifall = Du får flytta in på särskilt boende

Om utredningen visar att du har omvårdnads- eller stödbehov som inte kan tillgodoses med hemtjänst, boendestöd, eventuell bostadsanpassning eller andra insatser, får du positivt svar (bifall) på ansökan om särskilt boende. Då har kommunen har en skyldighet att erbjuda dig att flytta in på något av kommunens boenden inom tre månader.

Delavslag = Du får flytta in, men inte på det boendet du önskade

Om du önskat ett boende som inte är anpassat efter dina behov får du avslag på just det boendet, även om du får bifall på din ansökan om särskilt boende. Det kallas för delavslag.

Erbjudande

Lämplig lägenhet i särskilt boende

Om biståndshandläggaren beslutat att du får flytta till ett särskilt boende tar en boendekoordinator över. Koordinatorn har i uppgift att hitta en lägenhet på ett av kommunens särskilda boenden utifrån dina behov och önskemål.

Du ska få ett första erbjudande på ett boende inom tre månader. Finns det en lämplig lägenhet på det boende du önskat, och det är din tur i kön, kan du bli erbjuden den.

Behov går före önskemål

Det är både ditt och andras behov som avgör var du kan bli erbjuden att flytta in.

Om det inte finns någon ledig lägenhet som passar dina behov där du önskat, erbjuds du en lägenhet på ett annat boende. Det innebär även att om det blir någon lägenhet ledig på ett boende du önskat, kan någon med större behov få flytta in där.

Ditt svar

När du fått ett erbjudande vill biståndshandläggaren ha ett svar från dig så snart som möjligt.

Om du tackar ja

Tackar du ja till den erbjudna lägenheten startar hyran den dag som lägenheten är klar för inflyttning. Därför är det bra om du är beredd på att flytta med kort varsel.

Du kan under några månader få dubbla boendekostnader när du flyttar till särskilt boende. Då kan du ansöka om nedsatt hyra för dessa månader. Du får en ansökningsblankett hemskickad när du tackat ja till platsen på boendet.

Bor du på korttidsboende och blir erbjuden en lägenhet på ett särskilt boende är det viktigt att du kan flytta snabbt så att din plats på korttidsboendet blir ledig.

Om du tackar nej

Om du tackar nej till ett erbjudande kommer biståndshandläggaren göra en uppföljning. Biståndshandläggaren undersöker om ditt behov har ändrats sedan utredningen, och då kanske ditt beslut också ändras.

Om du bor på ett korttidsboende och tackar nej till ett erbjudande, måste du flytta hem till din vanliga bostad.

Om du får ett erbjudande som du är tveksam till, kan du tacka ja, flytta in och sedan ställa dig i byteskön. Då har du chans att prova att bo på boendet du först blev erbjuden. Skulle du ändå inte trivas och vilja flytta till ett annat boende, har du god chans att få göra det om du står i byteskön.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Bli uppringd

Genom vår e-tjänst kan du enkelt och tryggt lämna information om situationen och boka en telefontid:

Boka telefontid med biståndshandläggare