Korttidsboende

De olika boenden som Norrköpings kommun erbjuder till dig som behöver omvårdnad kallas för särskilt boende. Du som bor i ett särskilt boende ska kunna leva så normalt som möjligt även om hälsan eller minnet blivit svagare.

Korttidsboende är ett särskilt boende som du bor på i kortare perioder när du behöver tillfällig vård och omsorg utanför hemmet.

Vissa är regelbundet på korttidsboende för att få omvårdnad och miljöombyte och för att närstående som vårdar i hemmet ska få avlastning. Detta kallas återkommande korttid.

Andra bor på korttidsboende i väntan på en större bostadsanpassning.

Du och anhöriga till dig har möjlighet att få stöd av en kurator när du bor på korttidsboende.

Gamla Övägen 27 är ett korttidsboende som ligger nära Vrinnevisjukhuset.

Antal platser

64 platser, fördelat på 4 avdelningar.

Besökstider

Alla dagar klockan 10–12 samt klockan 15–19.

Besök rekommenderas till eftermiddagen. Då är personalen mer tillgänglig för dig om det finns frågor och funderingar.

Telefon

Enhetschef 011-15 67 97

Enhetschef 011-15 67 98

Samordnare 011-15 18 88

Sjuksköterska plan 1 ABCD 011-15 75 12

Sjuksköterska plan 2 ABCD 011-15 75 16

Avdelning 1 AB 011-15 67 92

Avdelning 1 CD 011-15 67 93

Avdelning 2 AB 011-15 67 94

Avdelning 2 CD 011-15 67 95

Adress

Gamla Övägen 27, 603 79 Norrköping

E-postadress

sabo.gamlaovagen27@norrkoping.se

Övriga kontakter

Ta kontakt med kurator

011-15 53 29

anhorigstod@norrkoping.se

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Länkar