Korttidsboende

De olika boenden som Norrköpings kommun erbjuder till dig som behöver omvårdnad kallas för särskilt boende. Du som bor i ett särskilt boende ska kunna leva så normalt som möjligt även om hälsan eller minnet blivit svagare.

Korttidsboende är ett särskilt boende som du bor på i kortare perioder när du behöver tillfällig vård och omsorg utanför hemmet.

Vissa är regelbundet på korttidsboende för att få omvårdnad och miljöombyte och för att närstående som vårdar i hemmet ska få avlastning. Detta kallas återkommande korttid.

Andra bor på korttidsboende i väntan på en större bostadsanpassning.

Du och anhöriga till dig har möjlighet att få stöd av en kurator när du bor på korttidsboende.

Korttidsboende Gamla Övägen 27

Gamla Övägen 27 är ett korttidsboende som ligger nära Vrinnevisjukhuset.

Antal platser: 64 platser, fördelat på 4 avdelningar.

Besökstider: Alla dagar kl. 10-12 samt kl. 15-19

Besök rekommenderas till eftermiddagen. Då är personalen mer tillgänglig för dig om det finns frågor och funderingar.

 

Telefon:

Enhetschef 011-15 67 97

Enhetschef 011-15 67 98

Samordnare 011-15 18 88

Sjuksköterska plan 1 ABCD 011-15 75 12

Sjuksköterska plan 2 ABCD 011-15 75 16


Avdelning 1 AB 011-15 67 92

Avdelning 1 CD 011-15 67 93

Avdelning 2 AB 011-15 67 94

Avdelning 2 CD 011-15 67 95


Adress: Gamla Övägen 27, 603 79 Norrköping

E-postadress: sabo.gamlaovagen27@norrkoping.se

Övriga kontakter:

Ta kontakt med kurator

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Biståndshandläggare

Telefontider:
Helgfria vardagar 8.00–12.00

Kurator
Anhörigstöd

Länkar