För dig som senior

I Norrköpings kommun finns det många olika verksamheter där du som är senior kan få sällskap, en aktivare fritid eller få stöd för en mer hälsofrämjande vardag. På den här sidan samlar vi aktiviteter och projekt som du kanske vill veta mer om.

Det här är projektet LIMPAN

I Skärblacka, Haga och i Klockaretorpet ska vi använda en ny strategi som kallas LIMPAN.

 • Limpans vilja är att bryta isolering bland äldre och minska känslan av ensamhet genom att bygga upp minst tre nätverk i bostadsområdena ovan. Vi hoppas att vi ska möta invånaren där den har sin vardag och arbeta mer förebyggande och proaktivt mot psykisk ohälsa samt fokusera på ¨det hälsofrämjande arbetet. Vi hoppas också att träffpunkterna ska bredda sitt innehåll och nå fler invånare.
Bild på processen för hur LIMPAN ser ut.

De sex stegen i strategin i LIMPAN:

 • L=långrev
  Här lägger vi ut ett hundratal ”krokar” för att fånga upp äldre på olika ställen och tider. Men även krokar för kommunens enheter, företag och civila samhället. Identifiera var målgrupp bor och rör sig i bostadsområdet. Använda vanliga och ovanliga metoder för hitta denna målgrupp.
 • I=identifiera
  Här blir ett mycket viktigt och svårt arbeta med att identifiera äldre i vår målgrupp och trygga upp en kontakt med dessa personer.
 • M=motivera
  Här intensifierar vi arbetet med organiserade och motiverande telefonsamtal, hembesök och andra besök.
 • P=påverka
  Här fortsätter hembesök men nu med önskan att ta sig utanför huset tillsammans med bl a träffpunktpersonal. I detta steg plockar vi in även en ”seniormentor” vid behov från t ex träffpunkten i bostadsområdet.
 • A=aktivera
  Här kommer den äldre, under trygga former, bli mer aktiv själv att prova på andra nätverk. Här blir målet att vår målgrupp ska "belöning" i nya aktivitetsgrupper och det ska leda till att personen inte återvänder till sin tidigare situation.
 • N=nätverka
  Här ska personen kanske själv eller med någon annan ta sig till andra grupper och hitta nya nätverk. Målet är att alla som vi kommer i kontakt med ska bygga upp minst 3 nätverk. Ett nätverk är inte bara träff med någon vid ett tillfälle. Ett nätverk ska vara en kontakt med en person eller grupp som känns hållbar under en längre tid.

I och med den demografiska utvecklingen blir det fler och fler äldre i samhället. Det blir även fler äldre som upplever sig vara ensamma och isolerade.

Det krävs även ett nytänkande inom samhället i stort med flera aktiva samarbetspartners för att nå hållbara och hälsosamma kontaktnät för äldre som inte bara bygger på civila samhället.

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen i Östergötland. Därför behövs en omställning till en god och nära vård som bygger på relationer, är hälsofrämjande och proaktiv.

Norrköping har för närvarande 12 träffpunkter, vi vill utforska om framtida träffpunkter kan bli ett starkare nätverksbyggande nav med hälsofrämjande inriktning för äldre i samarbete med Nära vård.

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar i forskning att utbildning i och användningen av internet kan minska ensamheten bland äldre personer.

Ju fler kontaktnät en äldre person har, desto mindre sårbar blir personen om det sker förändring i något av dem. Därför krävs flera nätverk för äldre. Det är också väldigt svårt att bryta dåliga vanor och skapa nya vanor och kontaktnät. Det krävs upprepade, kontinuerliga insatser. Ensamhet kan även förknippas med skamkänslor. Därför är det vanligt att man inte talar öppet om sin ensamhet.

Nu finns en seniorkoordinator nära dej!

I Skärblacka, Haga och i Klockaretorpet finns nu en kontaktperson som är sammanhållande för sitt område. Dessa personer kallar vi för seniorkoordinatorer.

Dessa erbjuder följande till seniorer i områdena ovan:

 • Samtal
 • Fikastund
 • Digital hjälp
 • Utflykter
 • Vägledning till aktiviteter och nätverk
 • Annan praktisk hjälp

Tveka inte att höra dig om du önskar detta, är anhörig eller en vän till
en senior. Vill du ställa upp att hjälpa andra, så är du välkommen som Seniorlots!

Har du funderingar, frågor eller tips? Ta kontakt med respektive seniorkoordinator!

Seniorkoordinator för Skärblacka:

Marie Samuelsson
Mobiltelefon: 072-465 92 27
E-post: marie.samuelsson@sv.se

Seniorkoordinator för Klockaretorpet:

Julieta Avetisyan
Mobiltelefon: 072-465 92 26
E-post: julieta.avetisyan@sv.se

Seniorkoordinator för Haga:

Christina Johnsen
Mobiltelefon: 072-465 92 25
E-post: christina.johnsen@sv.se

Har du några funderingar eller vill vara med som seniorlots eller seniorkoordinator? Eller vill din förening, organisation eller företag vara med i detta nytänkande projekt? Hör av er till projektledaren Lars Ahlin!

Denna sida kommer att uppdateras under hela projekttiden.