Anders Jensen, anhörigkonsulent, om att vara anhörig till någon med beroendeproblematik

"Min son knarkar. Jag är medberoende. Min dotter har en npf*-diagnos och röker hasch. Jag, som anhörig, håller på att gå under. Jag orkar inte mer, vad ska jag göra"?

Det här är många gånger ingången till de samtal jag har som anhörigkonsulent. Jag skulle önska att jag skulle kunna svara på alla frågor jag får. Jag skulle önska det fanns en behandling som fungerade för alla oavsett vilket beroende de har. Jag skulle önska att jag hade svar på hur du exakt ska göra i varje situation, men tyvärr äger jag ingen trollstav. Jag skulle även önska ett samhälle där vi är lite snällare mot varandra...

Det finns många människor som sagt väldigt kloka saker genom tiderna, och i det här sammanhanget så tänker jag på Sören Kirkegaard, en dansk filosof som även kallas för existentialismens fader. Målet i den existentialistiska människosynen är att våga välja det man själv tror på och inte bara göra det som man tror att andra förväntar sig att man ska göra. Varje människa har det yttersta ansvaret över sitt liv. Försöker man skjuta ifrån sig det ansvaret har man ändå ansvar för att man inte tar ansvar. Inte alldeles lätt att praktisera kanske men värt att tänka på, tycker jag.

Så vad har nu detta med anhörigskap och beroende att göra?

Jo, om en förändring ska ske, tror jag att den endast kan komma om den anhöriga accepterar sin närståendes rätt och ansvar till sina handlingar. Men många gånger ser sig anhöriga som ansvariga och att de därför bör ta kontroll över beroendepersonens liv. Detta gör många gånger att förändringsprocessen inte sker och istället underlättar man undvikande beteenden hos den som har ett beroende. Beroendepersonen skyller sina misslyckanden på sina anhöriga och anhöriga får många gånger ta konsekvenserna att lösa de närståendes problem. Frågan är: vem har ansvaret?

Som anhörig kan man hjälpa och stödja, men det är en annan sak som vi får ta någon annan gång. Hur som helst, är ni intresserade av samtal och har någon närstående med beroendeproblem, hör gärna av er till oss på Anhörig-och kunskapscenter eller anmäl er till en Craft-kurs. Enkelt förklarat så handlar Craft om att lära sig ett annat sätt att kommunicera med och förhålla sig till sin närstående. Craft är ett program särskilt framtaget för anhöriga. Vi har återkommande Craft-kurser varje termin. Har ni frågor gällande ovanstående så kontakta Anders Jensen, Karin Digerfeldt eller Claes Nilsson, som samtliga är anhörigkonsulenter med erfarenhet av samtal med just anhöriga till personer med beroende och missbruk.

Anhörig- och kunskapscenter

Telefon 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se

*neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Relaterat