Samtycke

Samtycke är en förutsättning för att samverkan mellan myndigheter ska vara möjlig. Samtycke är ett sätt för den enskilde att häva sekretessen och personen kan alltid återkalla sitt samtycke. Som myndighet måste man vara säker på att den enskilde vet vilka parter som ska utbyta information, vilka uppgifter som ska utbytas, vilket slags samarbete det handlar om och hur länge samtycket gäller. Ett samtycke får inte ha ett så generellt innehåll att den enskilde allmänt avstår från sekretessen hos en viss myndighet eller en viss tjänsteman. Samtycket bör vara skriftligt.

Läs mer om samtycke och sekretess i offentlighets- och sekretesslagen.

Blankett för samtycke rörande barn Word, 108.3 kB.

Blankett för samtycke rörande myndig/vuxen Word, 106.8 kB.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00