Kriminalitet och brott

Det finns stöd att få om du begår brott eller utsätts för brott. Det kan kännas jobbigt, men det är viktigt att du pratar med någon vuxen och får hjälp.

Att begå en kriminell handling innebär att på något sätt bryta mot lagen.

Kriminella gäng eller nätverk kan försöka få hjälp dig av flera olika anledningar. Det kan vara för att du är ung och därför inte kontrolleras av polisen eller för att barn under 15 år inte kan straffas. På Polisens hemsida kan du läsa mer för att undvika att själv bli rekryterad.

Så rekryterar kriminella dig som ung – Polisen.se

SSPF - Skola, Socialtjänst, Polis och Fritidsverksamhet

Vad är SSPF?

Syftet med SSPF är att stötta ungdomar i Norrköping att välja bort sammanhang där det kan finnas brott och droger. Tillsammans med viktiga vuxna och ungdomen träffas vi och lägger upp en plan för en mer positiv utveckling.

SSPF-information till föräldrar Pdf, 179.1 kB.

Stöd till dig som är ungdom – så fungerar det:

Det vanligaste är att en förälder eller annan vuxen kontaktar oss för att det finns en oro för dig. Det kan till exempel handla om vad du gör på fritiden, hur det går i skolan, brott eller droger.

Vi vill så tidigt som möjligt hitta en gemensam och bra lösning. Det gör vi genom att tillsammans med dig titta på det som är positivt och att försöka förstärka det som är bra. Vi gör upp en plan så att det blir bra för dig. Du kan vara med på plats med de vuxna eller vara med på länk.

Vilka personer samarbetar?

Inom SSPF samarbetar följande personer:

  • Skola: Någon från skolan som känner dig väl, till exempel en lärare eller kurator.
  • Socialkontoret: Din socialsekreterare och eventuellt andra inom socialkontoret som du har kontakt med. Det kan också handla om en kontakt på Moa-mottagningen.
  • Polis: En områdespolis som arbetar med ungdomar och som syns på platser där ungdomar samlas.
  • Fritid: Fritidsgårdar i Norrköping och även andra vuxna som du har en bra relation med.
  • Om du till exempel också har en kontakt på BUP så kan även någon därifrån vara med.

Bra för dig att känna till:

Innan SSPF kan komma igång behöver dina föräldrar lämna ett samtycke till att de vuxna kan prata med varandra om din situation.

Innan första mötet kan det hända att en SSPF-koordinator hör av sig till dig för att berätta med om SSPF och hur det går till. Här finns även möjlighet för dig att ställa frågor och att vara med och påverka.

Kontakt:

Avhopparverksamhet

Om du är över 18 år och vill bryta din kriminella livsstil eller lämna ett kriminellt nätverk kan du få stöd av sociala insatsgruppen som är vår avhopparverksamhet.

Läs med om avhopparverksamheten

Medling är ett frivilligt möte mellan den som har begått ett brott och är under 21 år samt den som har blivit utsatt. Medling ett sätt för de inblandade att bearbeta det inträffade. Under medlingen ska båda parterna få komma till tals.

Mötet leds av en opartisk och utbildad medlare och målet med samtalet är att båda parterna ska få en förståelse för brottshändelsen och dess konsekvenser. Innan medlingsmötet träffar medlaren båda parterna var för sig för att undersöka förutsättningarna för medling.

Ett medlingsmöte ersätter inte åtal eller rättegång. Medlingsverksamheten sker i samverkan mellan polis, socialtjänst och åklagare. Medlarna är utbildade via Brottsförebyggande Rådet och arbetar under sekretess.

Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon 011-15 00 00

När en ungdom som står inför domstol och vill ta del av någon av socialkontorets insatser redogörs det i ett ungdomskontrakt som ges till åklagare. Ungdomskontraktet kan ligga till grund för en straffvarning hos åklagare eller bli en föreskrift i en dom om ungdomsvård.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon 011-15 00 00

Den som har begått brott kan dömas till ungdomsvård om det finns särskilt behov av vård eller annan åtgärd enligt socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om vård av unga (LVU). Vid ungdomsvård upprättas en vårdplan som ungdomen är skyldig att följa. Ungdomen får tillsammans med sina vårdnadshavare träffa behandlare från socialtjänsten.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut eller domstolsbeslut. Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon 011-15 00 00

Ungdomstjänst är ett straff som domstolen dömer ut och som socialkontoret administrerar. Ungdomstjänst döms ut mellan 20-150 timmar, som till största delen består av oavlönat arbete. Det hålls även samtal kring kriminalitet med ungdomen. Om ungdomen missköter detta kan annan påföljd dömas ut av domstolen.

Information om ungdomstjänst

Kan du erbjuda någon en plats för ungdomstjänst? Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon 011-15 00 00

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Uppsökande teamet

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00