Lämna kriminalitet

Om du vill bryta din kriminella livsstil eller lämna ett kriminellt nätverk kan du få stöd av sociala insatsgruppen som är vår avhopparverksamhet.

Den sociala insatsgruppen samordnar det stöd som samhället kan erbjuda dig, för att du ska kunna bryta med den kriminalitet du ingår i.

Sociala insatsgruppen (SIG)

I sociala insatsgruppen ingår socialkontoret, polis och frivård. Om det behövs bjuder vi in andra aktörer, till exempel ekonomiskt bistånd, arbetsförmedlingen eller liknande. Det beror på vilket stöd du behöver utifrån din situation.

Målet är att tillgodose dina behov på ett så bra sätt som möjligt. Syftet är att du på ett så smidigt sätt som möjligt ska få det stöd du behöver.

Vad ställs det för krav på dig?

  • Du ska kunna påvisa att du vill bryta kriminaliteten, och att du gör det.
  • Du måste godkänna och ge samtycke till att de olika aktörerna i sociala insatsgruppen delar information med varandra.
  • Du ska ingå i något av Frivårdens program eller motsvarande från socialkontoret. När vi tillsammans tar fram din handlingsplan pratar vi om vilket program som är aktuellt för dig.
  • Du ska följa din handlingsplan. Om du inte gör det avslutas insatsen genom sociala insatsgruppen.

Hur går insatsen till?

Vi har regelbundna träffar för att följa upp ditt ärende. Du har kontakt med koordinatorn i sociala insatsgruppen och med din socialsekreterare.

Aktörerna som ingår i sociala insatsgruppen har en dialog kring ditt ärende. Vi delar nödvändig information med varandra för att kunna hjälpa dig på ett så bra sätt som möjligt.

Om det framkommer att du inte brutit med din kriminella livsstil eller ditt kriminella nätverk kommer insatsen avslutas.

Vi har en skyldighet att anmäla om vi misstänker att ett barn far illa.

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet

Kriminella nätverk exploaterar barn för sina syften, vilket är ett brott. På Polisens hemsida finns information om varningssignalerna du som vuxen ska se upp med och hur det går till när kriminella utnyttjar barn.

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna

Kontakt
Socialkontoret via Kontakt Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping