Separation och skilsmässa

Många barn har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Hur det känns när föräldrar separerar är olika för olika barn. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg.

Det är viktigt att veta att det aldrig är barnets fel att föräldrar skiljer sig. Även om dina föräldrar skiljer sig har de fortfarande ansvar för att du ska ha det bra. De har ansvar för att lyssna på vad du tycker om olika saker, till exempel om hur du ska bo. Ju äldre du är desto mer har du rätt att vara med och bestämma. Du har rätt att få tycka om båda dina föräldrar och att fortsätta träffa dem.

Är det så att dina föräldrar bråkar om till exempel var du ska bo eller vem som ska ha vårdnaden om dig, kan socialkontoret hjälpa till. Är föräldrarna fortfarande oense, kan tvisten behöva avgöras i en domstol.

Är du som är mellan 6 och 14 år orolig för hur du mår eller någon i din närhet så kan du höra av dig till Barnhälsan. Även hela familjen kan få hjälp på Barnhälsan.

Barnhälsan

Till Ungdomshälsan i Norrköping är alla ungdomar välkomna oavsett könsidentitet, genusuttryck, sexualitet, förutsättningar i livsvillkor, politisk åskådning, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Om Du önskar kurators- eller psykologkontakt så är Du välkommen hit innan du fyllt 22 år.

För alla andra andra ärenden är Du välkommen hit innan du fyllt 26 år.

Ungdomshälsan - För dig upp till 26 år

Kastanjen har grupper för dig som är barn eller tonåring som lever i en svår livssituation.

Läs mer om Kastanjen

Barn- och familjeteamen 0-20 år

Barn- och familjeteamen erbjuder stöd till föräldrar, barn och ungdomar. Där kan man bland annat få hjälp genom stödsamtal, familjebehandling och/eller genom stöd i hemmet.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Uppsökande teamet

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00