Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Barnhälsan

Om du är orolig för ditt barn och vill ha stöd i ditt föräldraskap, erbjuder vi stöd till familjer med barn i åldern 6-14 år.

Du som vårdnadshavare är välkommen att ringa En väg in- barn och ungdomars psykiska hälsa, på telefonnummer 010-105 97 45. De gör då en bedömning av vart ni får bäst hjälp. Om du redan har en pågående kontakt på Barnhälsan är du välkommen att kontakta oss på 010-105 91 50.

Psykisk ohälsa kan visa sig som

 • oro och rädsla
 • ledsenhet
 • stress
 • ont i magen eller huvudet
 • svårt att sova
 • bråk och konflikter
 • relationsproblem i familjen
 • samspelssvårigheter.

På Barnhälsan kan ni som familj få hjälp genom kortare kontakter i form av

 • rådgivning och information
 • föräldrautbildning i grupp
 • stödsamtal för föräldrar
 • individuella samtal för barn och föräldrar
 • familjesamtal
 • samverkan med andra verksamheter
 • behandling över nätet
 • gruppbehandling för barn och föräldrar.

På Barnhälsan kan du träffa kuratorer och psykologer. Vid behov hjälper vi er vidare till andra instanser.

Barnhälsan är en samverkan mellan Region Östergötland och Norrköpings kommun.

Besöken hos oss är gratis.

Broschyrer

Möt ditt barns oro Pdf, 194.9 kB.

KOMET – Ett föräldrautbildningsprogram för att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn

Vad är Komet föräldrautbildningsprogram?

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning för dig som har barn mellan 6-11 år och som vill träna dig på att hantera bråk och konflikter med ditt barn mer framgångsrikt. Det är gratis att delta.

Både i Sverige och i andra länder har föräldrautbildningsprogram som Komet visat sig fungera bra – barnen bråkar mindre, konflikterna färre och föräldrarna är nöjda med utbildningen.

Hur går det till?

Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Föräldern får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Totalt träffas gruppen tolv gånger, elva gånger ses vi tillsammans och en träff sker enskilt. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sitt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Vad säger forskningen om Komet?

En större studie av Kometmetoden har genomförts i Stockholms stad. Resultaten visar på en minskning av bråk- och trotsbeteenden med 30 procent efter 6 månader och med 40 procent efter 12 månader. För föräldrar som endast stått på en väntelista för att delta i Komet minskar problemen med 3 procent efter 6 månader.

Föräldrarna som gått utbildningen har också fått svara på vad de tycker om Komet. På frågan om Kometutbildningen har hjälpt barnen svarade 50 procent av föräldrarna ”ja, absolut” och 48 procent av föräldrarna ”ja, delvis”. Komet för föräldrarna är ett av tre samspelsprogram som rekommenderas i en aktuell rapport från Folkhälsoinstitutet.

Vad innehåller utbildningen?

Vid varje träff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som de sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även skriftliga material. När gruppen träffas igen så går man igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.

Rubriker för träffarna:

 • Träff 1: Gemensam stund och uppmärksamhet
 • Träff 2: Förberedelser och uppmaningar
 • Träff 3: Beröm
 • Träff 4: Ormen
 • Träff 5: Uppföljning av Ormen
 • Träff 6: Enskild träff med eller utan förskollärare/lärare
 • Träff 7: Välj strider
 • Träff 8: Nödbroms
 • Träff 9: Regler
 • Träff 10: Problemlösning och tillsyn
 • Träff 11: Framtidsplaner och avslut
 • Träff 12: Uppföljning cirka 1-1,5 månad efter avslut

Kontakt

Om du tror att Komet skulle kunna hjälpa dig som förälder så prata gärna med er behandlare. Du kan också kontakta ansvarig för utbildning:

Barnhälsan: 010-105 91 50

Informationsblad om KOMET Pdf, 282.8 kB.

Kontakt

Barnhälsan

Södra Torget 2
Norrköping

Här finns vi