Stöd vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning har du rätt till stöd och service. Här nedan i den utfällbara listan kan du läsa mer om var du kan få hjälp.

En man pratar med en flicka som sitter i en rullstol. Hon har en nallebjörn i sitt knä.

Det är viktigt att känna sig delaktig vid stödinsatserna.

NP-center sträcker sig över flera verksamheter i kommunen och är till för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Här kan ungdomarna få stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden. NP-centers mål är att stärka ungdomarna och få dem att känna sig delaktiga och självständiga i vardagen.

Läs mer om NP-center

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontoret eller vård- och omsorgskontoret via Kontakt Norrköping om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon: 011-15 00 00

Kastanjen har grupper för dig som är barn eller tonåring som lever i en svår livssituation.

Läs mer om Kastanjen

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Uppsökande teamet

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00