Uppsökande teamet

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Prata med oss

Det uppsökande teamet är socialpedagoger från socialtjänsten. Du kan prata med oss om vad du vill. Om du behöver råd eller stöd så kan du ta kontakt med oss.

Skicka e-post

Här finns mer information om vad kommunen kan hjälpa dig med:

Stöd till barn och ungdomar

Vad gör socialtjänsten?

Socialtjänsten arbetar för att du som är ung ska växa upp tryggt och få förutsättningar för att ditt liv ska utvecklas i en positiv riktning.

Det uppsökande teamet är intresserade av om veta om det finns något socialtjänsten kan hjälpa dig med, för att du ska kunna göra bra val i livet. Vi arbetar långsiktigt genom att skapa relationer och förtroende. Vi försöker motivera och vägleda ungdomarna vi möter, och ska vara trygga vuxna som finns i din vardag.

Samverkar med andra

Det uppsökande teamet samverkar också med bland annat polis, skolor, föreningar och ideella aktörer samt fastighetsägare om vad vi tillsammans kan göra för att ge dig och andra unga bra förutsättningar. Även föräldrar och andra personer kring dig är viktiga i det arbetet.

Kontakt
Uppsökande teamet