Stöd för dig som är förälder

Ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Då kan du få stöd i ditt föräldraskap.

Familjecentraler och socialkontoret

Familjecentralerna är mötesplatser för alla med barn 0-6 år. Där träffar du andra föräldrar och barnen kan leka. Här kan du även få stöd från barnhälsovården, öppna förskolan eller socialkontoret. Du kan också kontakta socialkontoret direkt om du behöver stöd eller hjälp i en svår situation, oavsett barnets ålder.

För att få råd och stöd kan du också prata med en socialpedagog på barn- och ungdomsverksamheten.

Telefon: 011-15 20 00
Telefontider: Måndagar 15.00-16.00 och torsdagar 8.30-9.30

Relationsproblem, separation eller skilsmässa

Alkohol, droger, spel och beroende

Barnet och skolan

Barnets hälsa och välmående

Spädbarnsverksamheten (Gravid eller nyligen fått barn)

Barnhälsan (Barn 6-14 år)

Ungdomshälsan (Ungdom 13-25 år)

Barn- och elevhälsan (Barn och ungdom i förskola, grundskola eller gymnasiet)

Funktionsnedsättning

Annat

Barn- och familjeteam

Barn- och familjeteamen erbjuder stöd till föräldrar, barn och ungdomar.

Det här stödet kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontorets mottagning via kontaktcenter om du vill veta mer, ring 011-15 00 00.

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Ändrade öppettider på grund av pandemin: 07.45-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 07.45-16.00