Stöd för dig som är förälder

Ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Då kan du få stöd i ditt föräldraskap.

Barn, unga och gängkriminalitet

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet (polisen.se)

Många är oroliga för sina barn, du är inte ensam om du också känner så. Prata med andra vuxna i din närhet och var öppen för att ta emot stöd och hjälp.

Hos kommunen finns stöd och hjälp för både dig och ditt barn, och du kan vara anonym när du kontaktar oss. Ring 011-15 00 00 för kontakt eller mer information om till exempel:

  • Skola, socialkontor, polis, fritid (SSPF) organiserar samverkan för att förhindra att ett barn eller ungdom hamnar i eller fortsätter med ett kriminellt beteende eller missbruk.
  • Uppsökande teamet erbjuder insatser till ungdomar, föräldrar och familjer.
  • Socialkontorets Mottagning ger råd, tar emot ansökningar och anmälningar gällande både barn, ungdom och vuxna.
  • Elevhälsoteamen på skolorna arbetar för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan samarbetar både med skolans personal och med samverkansaktörer som till exempel socialkontoret och polis.

Du är också välkommen att kontakta Polisen, ring 114 14. Gäller det ett pågående brott ringer du 112.

Familjecentraler

Familjecentralerna är mötesplatser för alla med barn 0-6 år. Där träffar du andra föräldrar och barnen kan leka. Här kan du även få stöd från barnhälsovården, öppna förskolan eller socialkontoret. Du kan också kontakta socialkontoret direkt om du behöver stöd eller hjälp i en svår situation, oavsett barnets ålder.

Relationsproblem, separation eller skilsmässa samt våld i nära relationer

Alkohol, droger, spel och beroende

Föräldrarollen och vardagssituationer

Barnet och skolan

Barnets hälsa och välmående

Spädbarnsenheten (Gravid eller nyligen fått barn)

Barnhälsan (Barn 6-14 år)

Ungdomshälsan (Ungdom 13-25 år)

Barn- och elevhälsan (Barn och ungdom i förskola, grundskola eller gymnasiet)

Funktionsnedsättning

Ekonomi eller boende

Barn- och familjeteam

Familjeteamen är socialtjänstens behandlande enheter som hjälper barn och familjer med att få till en bättre situation i familjen.

Familjeteamen är uppdelade på tre grupper utifrån ålder. Oavsett vilken grupp ni tillhör kommer ni att få ett professionellt bemötande av utbildad personal som har erfarenhet av att hjälpa familjer i liknande situationer som ni befinner er i.

De flesta familjer som kommer till familjeteamen har utretts av socialsekreterare och därefter fått möjligheten att få hjälp av ett familjeteam för att förbättra situationen i familjen. Vi jobbar med att få till samspelet i familjen, förbättra kommunikationen, rutiner, minska konflikter med mera.

Vi utgår alltid efter vilket behov ni som familj har och skräddarsyr insatsen. Ibland är det ni föräldrar som har behov av hjälp, andra gånger ligger mer fokus på era barn.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00