Stöd för dig som är förälder

Ibland kan det vara svårt att vara den förälder du vill vara. Då kan du få stöd i ditt föräldraskap.

Familjecentraler och socialkontoret

Familjecentralerna är mötesplatser för alla med barn 0-6 år. Där träffar du andra föräldrar och barnen kan leka. Här kan du även få stöd från barnhälsovården, öppna förskolan eller socialkontoret. Du kan också kontakta socialkontoret direkt om du behöver stöd eller hjälp i en svår situation, oavsett barnets ålder.

Råd- och stödsamtal

Barn- och ungdomsverksamheten vänder sig till dig som önskar råd- och stödsamtal. Det kan handla om att du har det jobbigt hemma, att du känner osäkerhet i ditt föräldraskap eller av annan anledning behöver råd och stöd.

Boka telefontid med barn- och ungdomsverksamheten 

Semesterstängt till vecka 33.

Relationsproblem, separation eller skilsmässa samt våld i nära relationer

Alkohol, droger, spel och beroende

Barnet och skolan

Barnets hälsa och välmående

Spädbarnsenheten (Gravid eller nyligen fått barn)

Barnhälsan (Barn 6-14 år)

Ungdomshälsan (Ungdom 13-25 år)

Barn- och elevhälsan (Barn och ungdom i förskola, grundskola eller gymnasiet)

Funktionsnedsättning

Ekonomi eller boende

Barn- och familjeteam

Familjeteamen är socialtjänstens behandlande enheter som hjälper barn och familjer med att få till en bättre situation i familjen.

Familjeteamen är uppdelade på tre grupper utifrån ålder. Oavsett vilken grupp ni tillhör kommer ni att få ett professionellt bemötande av utbildad personal som har erfarenhet av att hjälpa familjer i liknande situationer som ni befinner er i.

De flesta familjer som kommer till familjeteamen har utretts av socialsekreterare och därefter fått möjligheten att få hjälp av ett familjeteam för att förbättra situationen i familjen. Vi jobbar med att få till samspelet i familjen, förbättra kommunikationen, rutiner, minska konflikter med mera.

Vi utgår alltid efter vilket behov ni som familj har och skräddarsyr insatsen. Ibland är det ni föräldrar som har behov av hjälp, andra gånger ligger mer fokus på era barn.

Kontakta socialkontoret om du vill veta mer

Kontakt
Kontaktcenter
Norrköpings kommuns kontaktcenter

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00