Kontakta socialkontoret

Du kan vända dig till Norrköpings kommuns socialkontor för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om frågor som rör barn och ungdomar, vuxna eller familjer. Det kan också handla om problem med missbruk eller annat beroende.

Första kontakten

Du når socialkontoret genom Kontakt Norrköping som svarar på dina frågor och hjälper dig vidare.

Kontakta Kontakt Norrköping

Genom vår uppsökande verksamhet kan du också få liknande hjälp.

Uppsökande verksamhet

Vill du veta mer om socialkontorets verksamheter eller det stöd som socialkontoret erbjuder, så kan du söka dig vidare via länkarna nedan.

Barn, ungdom och familj

Boende, stöd och behandling för vuxna med missbruk

Våld i nära relationer

Om du inte har en bostad

Anhörig- och kunskapscenter

Ansökan

Du kan ansöka om stöd och hjälp från socialkontoret. Det kallas för bistånd.

När du har gjort en ansökan börjar socialkontoret göra utredning för att ta reda på vad du behöver.

Utredningen kommer fram till ett beslut som säger om du har rätt till bistånd i form av stöd och hjälp från socialkontoret.

Anmälan

Du kan göra en anmälan om du är orolig för ett barns situation. Även skola, polis eller vårdpersonal kan göra anmälningar. I en anmälan får socialkontoret information om barnet och familjen, som kan leda till att de får stöd och hjälp.

Här kan du anmäla oro för barn under 18 år

Anmälningar som gäller vuxna kan komma till socialkontoret om personer som behöver vård och stöd för missbruk. Anmälan sker till socialkontorets mottagning.

Socialkontorets mottagning

I vår mottagning på Vikboplan 13 ger vi råd, tar emot ansökningar, anmälningar gällande både barn, ungdom och vuxna. Här görs skydds- och förhandsbedömningar.

Mottagningen nås via Kontakt Norrköping på telefonnummer 011-15 00 00.

  • Måndag–fredag klockan 8.00-16.00.
  • Helgdagar: Stängt
  • Socialjour – vid brådskande situationer kvällar och helger

Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet för hela kommunen och har då även uppdrag att ge stöd till Valdemarsvik, Söderköping och Finspångs kommun.

Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta socialjouren i akuta situationer. Socialjouren kan ge rådgivning eller hjälp med sociala problem. Du som ringer får vara anonym.

Socialjourens telefon är bemannad helgfria vardagar kl. 16.00-24.00 samt lördagar och söndagar kl. 13.00-00.00

  • Socialjourens telefonnummer 011-15 22 83
  • Vid akuta och livshotande situationer, ring polis 112
  • Vid akut psykisk ohälsa, ring Psykiatriska akutenheten 010-104 22 52

Om socialnämnden eller en handläggare fattar ett beslut som berör dig och beslutet går att överklaga får du tillsammans med beslutet en utförlig anvisning på vilka beslut som går att överklaga.

Är du missnöjd med beslutet kan du se i anvisningen hur du ska gå tillväga. Om något är oklart kring din rätt att överklaga kan du vända dig till den som handlägger ditt ärende.

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att socialsekreteraren eller annan personal som huvudregel inte får lämna ut några uppgifter om dig eller dina närstående till någon annan myndighet eller utomstående person.

Kontakt
Socialkontoret via Kontakt Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping