Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Om du inte har en bostad

I första hand ska du söka bostad själv. En bostadsrådgivare kan ge dig råd som hjälper dig när du söker bostad. Om du har svårt att få ett boende, för att du till exempel har missbruksproblem eller utsatts för våld, kan du ansöka om boende med stöd från socialkontoret.

Kommunen har ingen skyldighet ordna boende när allmän bostadsbrist är orsaken. Vi har inte heller några egna lägenheter att erbjuda.

Om du inte har en bostad ska du aktivt söka bostad på egen hand hos hyresvärdar i eller utanför kommunen.

Lista över hyresvärdar i Norrköping

Bostadsrådgivning

Du kan få råd och stöd i hur du kan lösa din bostadssituation på egen hand. Ta kontakt med en bostadsrådgivare genom Kontakt Norrköping:

Kontakt Norrköping

Boende med stöd

Om du har svårt att få boende för att du är i en utsatt situation kan du ansöka om boende med stöd från socialkontoret. Det kan till exempel handla om att du har ett missbruk eller hyresskulder.

Ta kontakt med socialkontoret genom Kontakt Norrköping:

Kontakt Norrköping

Långvarig hemlöshet och missbruksproblematik

I Norrköping arbetar vi enligt modellen ”Bostad först”. Vi utgår ifrån att ett eget boende är en förutsättning för att personer med långvarig hemlöshet och missbruksproblematik först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv. Forskning visar att Bostad först minskar hemlösheten.

Läs mer om boende vid missbruk och beroende

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00