Om du inte har en bostad

I första hand ska du söka bostad själv. En bostadsrådgivare kan ge dig råd som hjälper dig när du söker bostad. Om du har svårt att få ett boende, för att du till exempel har missbruksproblem eller utsatts för våld, kan du ansöka om boende med stöd från socialkontoret.

Kommunen har ingen skyldighet ordna boende när allmän bostadsbrist är orsaken. Vi har inte heller några egna lägenheter att erbjuda.

Om du inte har en bostad ska du aktivt söka bostad på egen hand hos hyresvärdar i eller utanför kommunen.

Lista över hyresvärdar i Norrköping

Bostadsrådgivning

Du kan få råd och stöd i hur du kan lösa din bostadssituation på egen hand. Ta kontakt med en bostadsrådgivare genom kontaktcenter:

Kontaktcenter

Boende med stöd

Om du har svårt att få boende för att du är i en utsatt situation kan du ansöka om boende med stöd från socialkontoret. Det kan till exempel handla om att du har ett missbruk eller hyresskulder.

Ta kontakt med socialkontoret genom kontaktcenter:

Kontaktcenter

Långvarig hemlöshet och missbruksproblematik

I Norrköping arbetar vi enligt modellen ”Bostad först”. Vi utgår ifrån att ett eget boende är en förutsättning för att personer med långvarig hemlöshet och missbruksproblematik först behöver den grundtrygghet en egen bostad ger, innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv. Forskning visar att Bostad först minskar hemlösheten.

Läs mer om boende vid missbruk och beroende