Boende vid missbruk eller beroende

Du kan ansöka om boende med stöd om du är över 18 år och har problem med alkohol eller droger. Det finns olika boenden med olika typer av stöd.

Ta kontakt med socialkontoret för frågor eller ansökan om boende genom kontaktcenter:

Kontaktcenter

Boende för dig med en pågående missbruks- och beroendeproblematik

Målet är att kunna erbjuda dig det stöd du behöver för att kunna skapa en trygg och meningsfull tillvaro och en ökad självständighet. Personalen på boendena har stor erfarenhet av att möta personer med pågående missbruks- och beroendeproblematik. De anpassar stödet utifrån dina behov och önskemål.

Det finns flera boenden på olika platser i Norrköping för personer med pågående missbruks- och beroendeproblematik. Det finns både rum i kollektivboende där du delar kök och andra gemensamma rum med de andra som bor där, och även mindre lägenheter i fastigheter med fler lägenheter för personer med missbruks- och beroendeproblematik. Du kan inte själv välja vilket boende du vill bo på, det styrs av var det finns en ledig plats.

Här bor man under en begränsad tid. Kontraktet kan inte övergå i ett förstahandskontrakt.

Boende för dig med en närliggande missbruks- och beroendeproblematik

Om du har varit nykter, drogfri eller spelfri under en tid och behöver boende med stöd i väntan på en egen självständig boendelösning kan du ansöka om boende i drogfri miljö. Det finns rum i kollektivboende där du delar kök och andra gemensamma rum med de andra som bor där.

Det finns ett kollektivboende för män och ett för kvinnor.

Här bor man under en begränsad tid. Kontraktet kan inte övergå i ett förstahandskontrakt.

Bostad för dig i långvarig hemlöshet och missbruk

Om du har varit hemlös länge och haft en långvarig missbruks- och beroendeproblematik kan ”Bostad först” vara aktuellt för dig. Om Bostad först bedöms vara bästa matchningen utifrån din livssituation så erbjuds du en vanlig lägenhet i ett vanligt hyreshus.

I lägenheten måste du följa vissa villkor på samma sätt som andra hyresgäster. Du behöver alltså betala hyran, klara av att hålla bostaden i ett godkänt skick och får inte störa grannarna.

Du får stöd av ett team för att du ska kunna få ett gott liv, må bra och klara av att bo i din lägenhet. Det ställs inte några krav på nykterhet, drogfrihet eller att du ska genomgå en behandling.

Syftet med Bostad först är att förbättra livskvalitet och hälsa hos de boende och öka deras möjligheter till ett permanent boende. Målet är att kontraktet ska övergå till ett förstahandskontrakt.

Kontakt
Socialkontoret via Kontakt Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping