Stöd och behandling vid missbruk eller beroende

Att leva med missbruk eller beroende är ofta svårt, men det går att bli av med problemen och få ett bättre liv. Om du dricker för mycket, använder droger eller spelar bort mycket pengar finns det bra hjälp att få av socialkontoret.

Ring Kontakt Norrköping på 011-15 00 00 om du är intresserad av råd, stöd eller behandling.

Kvinnoforum pausas

För att kunna fokusera på övrig verksamhet och våra behandlingsinsatser tar kvinnoforum en paus. Information om nya datum kommer du att hitta här när kvinnoforum återupptas.

Stöd till barn och unga

Att växa upp med missbruk eller beroende i familjen är ofta en tung situation för barn och unga. Hos Balder kan de få stöd.

Läs mer om Balder

Behandling

Du kan ansöka om behandling om du är över 18 år och har problem med alkohol, droger eller spel om pengar.

Det finns olika sorters behandling att få på Beroendecenter Trozelli. Behandlingarna har olika innehåll och intensitet. En del görs i grupp och andra individuellt. Syftet är att du ska få hjälp att utveckla en nykter, drogfri och spelfri livsstil.

All behandling på Beroendecenter Trozelli kräver ett biståndsbeslut. Ansökan om behandling gör du hos din socialsekreterare eller via socialkontorets mottagning som du under kontorstid når via Kontakt Norrköping.

Behandlare på Beroendecenter Trozelli har mycket erfarenhet av arbete med människor som har problem med alkohol, droger eller spel. Vi kan ge information och vägledning kring vilka insatser som finns inom socialkontoret och vilken hjälp ideella organisationer erbjuder.

Du kan också få prata med behandlare om du känner oro för hur barn och ungdomar i din närhet påverkas av ditt missbruk eller beroende.

Ta kontakt med socialkontoret och Beroendecenter Trozelli genom Kontakt Norrköping:

Kontakt Norrköping

Kontakt
Socialkontoret via Kontakt Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping