Uppsökande verksamhet

Socialkontorets uppsökande verksamhet ska bland annat göra socialtjänsten mer tillgänglig för dem som behöver oss.

Prata med det uppsökande teamet

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Läs mer om det uppsökande teamet

Teamets uppdrag

Det huvudsakliga uppdraget för teamet är att långsiktigt skapa relationer och förtroende, för att motivera och vägleda ungdomar till bra val i livet.

De ska också göra socialkontoret mer tillgängligt för de personer och de samverkansparters som behöver vår kompetens i kommunens utsatta områden. Tillsammans med myndigheter, kultur och fritid, den ideella sektorn men även föräldrar och närstående erbjuda stöd och hjälp.

Unga i riskzonen

Målgruppen för det uppsökande arbetet är barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna snett i livet, och också de som redan gjort det. Det kan röra sig om allt från skolk eller skadegörelse till droganvändande eller annan brottslighet.

Målgruppen definieras också som unga från cirka 10 år och upp till unga vuxna som bor eller vistas i kommunens utsatta områden, men även föräldrar och syskon ingår i målgruppen.

Skyddsfaktorer och samverkan

Skola, hälsa och fritid är de främsta skyddsfaktorerna för barn och ungdomar. Det uppsökande teamet arbetar utifrån det för att de unga ska få bra förutsättningar.

Det uppsökande teamet samverkar därför med bland annat polis, skolor, föreningar och ideella aktörer samt fastighetsägare. Även föräldrar och andra personer kring de unga är viktiga i det arbetet

Den uppsökande verksamheten förhåller sig också till arbetet som görs inom ramen för EST och SSPF.

Utsatta områden

Just nu är Norrköpings utsatta områden Klockaretorpet, Marielund, Hageby och Navestad samt city, men det kan ändras.

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00

Uppsökande teamet