Socialkontorets uppsökande team

Socialkontorets enhet för uppsökande arbete har som mål att öka ungdomar och föräldrars möjlighet att hantera sin sociala situation

Teamets uppdrag är att erbjuda insatser till ungdomar, föräldrar och familjer individuellt och i grupp. Teamet arbetar uppsökande och trygghetsskapande ute i områden, på skolor, fritidsgårdar och övriga arenor där unga samlas.

En del av arbetet innebär också att informera om och synliggöra socialkontorets uppdrag och arbete. Uppsökande teamet ska göra socialkontoret mer tillgängligt för kommuninvånare.

Uppsökande teamets uppdrag utgår från samverkansmodellen EST (Effektiv Samverkan för Trygghet). Samverkan med aktörer såsom skola, fritid, områdespolis, föreningar är en förutsättning för att kunna möta upp och erbjuda stöd till ungdomar och deras familjer.