Våld och övergrepp

Du har rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt.

Om du blir eller har blivit utsatt för våld, övergrepp eller kränkande behandling är det viktigt att berätta det för någon du litar på. Det är också viktigt att berätta för en vuxen om man vet eller misstänker att en kompis har blivit utsatt.

Här kan du hitta information om var du kan vända dig

Hot och våld av partner

Alla relationer är olika, det är inte alltid lätt att veta vad som är okej eller inte. Känner du dig rädd, ledsen eller förnedrad i din relation så kan det vara så att du är utsatt för våld och blir dåligt behandlad.

Hot och våld i hemmet

Att uppleva hot eller våld hemma betyder att du kan ha sett eller hört din förälder, annan vuxen eller syskon bli hotad eller slagen. Du kan också själv ha blivit hotad eller slagen.

Läs mer om Frideborg för barn och unga, 4-25 år

Medling är ett frivilligt möte mellan den som har begått ett brott och är under 21 år samt den som har blivit utsatt. Medling ett sätt för de inblandade att bearbeta det inträffade. Under medlingen ska båda parterna få komma till tals.

Mötet leds av en opartisk och utbildad medlare och målet med samtalet är att båda parterna ska få en förståelse för brottshändelsen och dess konsekvenser. Innan medlingsmötet träffar medlaren båda parterna var för sig för att undersöka förutsättningarna för medling.

Ett medlingsmöte ersätter inte åtal eller rättegång. Medlingsverksamheten sker i samverkan mellan polis, socialtjänst och åklagare. Medlarna är utbildade via Brottsförebyggande Rådet och arbetar under sekretess.

Hör av dig till socialkontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt under dagtid:

Telefon 011-15 00 00

Till Ungdomshälsan i Norrköping är alla ungdomar välkomna oavsett könsidentitet, genusuttryck, sexualitet, förutsättningar i livsvillkor, politisk åskådning, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund.

Om Du önskar kurators- eller psykologkontakt så är Du välkommen hit innan du fyllt 22 år.

För alla andra andra ärenden är Du välkommen hit innan du fyllt 26 år.

Ungdomshälsan – För dig upp till 26 år

Är du som är mellan 6 och 14 år orolig för hur du mår eller någon i din närhet så kan du höra av dig till Barnhälsan. Även hela familjen kan få hjälp på Barnhälsan.

Barnhälsan

Det uppsökande teamet besöker olika platser i Norrköping för att möta dig som är ung och behöver stöd. Vi vill hjälpa dig tidigt i livet så att dina problem inte växer sig större.

Uppsökande teamet

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00