”Mitt mål är att ingen ska känna sig otrygg i Norrköping”

Thea Tosthed, kommungruppledare på Securitas.

Thea Tosthed är kommunväktare i Norrköping.

Utryckningar, första hjälpen till skadade och basketspel med skolbarn. Det är bara några exempel på hur kommunväktaren Thea Tosthed och hennes kollegor arbetar för att skapa trygghet för Norrköpings 145 000 invånare.

2021 ingick Norrköpings kommun i ett nytt avtal med Securitas för att skapa en samlad väktarorganisation för kommunens verksamheter. Organisationens uppdrag består av ett antal trygghetshöjande åtgärder som att bevaka verksamhetskontor, åtgärda larm och svara på frågor under dag- och nattetid. Thea Tosthed är kommungruppledare för väktarorganisationen och hon berättar att uppdraget för kommunväktarna sträcker sig längre än så.

Vi gör verkligen allt från att hjälpa barn att klä på sig till att rensa avlopp eller hjälpa skadade personer. När vi inte åker på utryckningar spenderar vi mycket tid med att besöka äldreboenden, skolor och fritidsgårdar för att finnas där för människor. Ibland kan vi stå och spela basket med barnen för att visa vår närvaro och bygga en bra relation med dem, säger hon.

Thea Tosthed, kommungruppledare på Securitas.

Väktarorganisationen genomför ett antal trygghetsskapande åtgärder.

Säkerhetsarbetet i Norrköping är en av kommunens viktigaste prioriteringar. Tillsammans med kommunens trygghets- och säkerhetsavdelning, polisen och andra aktörer, är väktarorganisationens mål att skapa trygghet i staden.

Även om vi formellt är anställda av olika aktörer så har vi samma målsättning i att det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun. Mitt kontor är inne på trygghets- och säkerhetsavdelningen vilket gör vårt arbete så mycket effektivare. Nu kan vi stämma av saker direkt när de händer och hjälpas åt med prioriteringar.

Efter den senaste tidens oroligheter har Thea och hennes kollegor arbetat intensivt med att visa närvaro i utsatta områden.

Vi har regelbundet besökt skolor i olika områden, inte minst efter skjutningen i Navestad. Där har vi varit på plats för att stötta personalen och ungdomarna som har frågor. Vi har också varit med och upprättat trygghetspunkter för att möta oron.

Thea Tosthed, kommungruppledare på Securitas.

Dialog är en av de viktigaste delarna i det brottsförebyggande arbetet.

Förutom det aktiva arbetet på olika platser har ett stort fokus lagts på brottspreventiva insatser. Tillsammans med Norrköpings kommun, polisen, fastighetsbolag och andra lokala aktörer, är väktarorganisationen en av aktörerna i EST-arbetet (Effektiv Samordning för Trygghet). Där är samverkan och dialog några av de viktigaste delarna i det brottsförebyggande arbetet, berättar Thea.

När vi möter barn, unga och vuxna ute i verksamheterna handlar det både om att skapa trygghet men också att bygga relationer som hjälper oss vid framtida insatser. En stor del av våra brottspreventiva insatser handlar om att sprida kunskap och medvetenhet om exempelvis hur ett överfallslarm funkar eller varför det är viktigt att dubbelkolla att en dörr har låsts ordentligt. Vi undervisar, påminner och lär ut hur det fungerar för att försöka förebygga att saker inträffar igen.

Även om Thea har förståelse för att många känner oro vill hon understryka att ett stort arbete har genomförts och fortsätter genomföras för att skapa trygghet i Norrköping.

Jag förstår att många upplever den här utvecklingen som obehaglig men samtidigt vill jag att kommuninvånarna ska veta att det bedrivs ett stort arbete för att öka tryggheten i vår stad. Det arbetet kanske inte alltid syns men säkerheten är en viktig fråga för oss alla. Mina vänner och min familj bor här och jag vill ju att de och deras barn ska kunna gå till skolan, fritidsgården eller vart som helst i kommunen och känna att det är säkert. Därför känns det extra viktigt för mig att få vara med och skapa en bättre kommun för alla som bor eller vistas här. Mitt mål är att ingen ska känna sig otrygg i Norrköping, säger hon.

Thea Tosthed, kommungruppledare på Securitas.

"Mitt mål är att ingen ska känna sig otrygg i Norrköping", säger Thea Tosthed.