Ett tryggt Norrköping

Norrköping ska vara säkert för alla som lever, bor och arbetar i staden. Genom brottsförebyggande arbete, trygghetshöjande insatser och samverkan med såväl nationella som lokala aktörer, arbetar Norrköpings kommun aktivt för en ökad trygghet.

Här kan du läsa mer om kommunens trygghets- och säkerhetsarbete, om kommunens samverkan med andra aktörer och ta del av personliga reportage med några av personerna som hjälper till att hålla Norrköping säkert. Du får även tips på vad du själv kan göra för att bidra och ta del av viktigt informationsmaterial.

Möt några av trygghetsskaparna

Så arbetar Norrköpings kommun för att skapa trygghet

Nyheter om kommunens trygghetsarbete