Färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik istället för buss och spårvagn. Du som har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller att resa med buss och spårvagn på grund av en funktionsnedsättning kan få färdtjänst. Dina besvär ska inte vara tillfälliga utan vara i minst tre månader.

I Norrköpings kommun är det Östgötatrafiken som kör färdtjänst- och sjukresor. Ring Östgötatrafiken om du vill beställa eller lämna synpunkt om en resa.

Om du vill ansöka om färdtjänst eller har frågor om ditt färdtjänsttillstånd, ring till Norrköpings kommun.

Information om färdtjänstPDF (pdf, 2.1 MB)

Ansök om färdtjänst

Färdtjänst kan du bara söka i den kommun du bor. Därför måste du vara folkbokförd i Norrköpings kommun för att kunna söka färdtjänst.

Ansökan om färdtjänst

Skicka ansökan till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, färdtjänst
601 81 Norrköping

Vi gör en utredning
När vi har fått din skriftliga ansökan får du ett svarsbrev från oss. Där får du veta hur lång tid det tar innan vi kon­taktar dig. Oftast behöver vi träffa dig vid ett personligt möte. Om du inte har möjlighet att komma till kontoret kommer vi hem till dig. Vid utredningen behöver vi få information om dina svårigheter att gå och att åka buss och spårvagn.

Ibland behöver vi ett läkarintyg
Om samtalet inte ger oss tillräckligt med information för att ta beslut kan vi behöva ett läkarintyg. Intyget ska vara skrivet på vår blankett, som vi skickar hem till dig. Om vi måste vänta på läkarintyget kan det ta längre tid innan du får beslut.

Du får alltid ett skriftligt beslut
Om du får färdtjänst får du också information om hur du kan använda färdtjänsten, hur du bokar resor och hur länge beslutet gäller. När du får ditt färdtjänstkort får du även information från Östgötatrafiken om hur färdtjänsten fungerar.

Om du inte får färdtjänst talar vi om varför. Du har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Information om hur du ska göra om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet.

Informationsblad om färdtjänstPDF (pdf, 942.9 kB)

Beställ färdtjänst

Vill du beställa färdtjänst, sjukresa, avbeställa en resa eller fråga om bokad resa
ring till Östgötatrafikens beställningscentral: 0771-71 10 20

Du kan också beställa färdtjänst i appen Beställning. Läs mer om appen på Östgötatrafikens webbplats.

Vill du beställa återkommande resa ring till Östgötatrafikens beställningscentral: 011-18 14 00 eller
skicka e-post till rbc-nkp@ostgotatrafiken.se

Har du frågor om till exempel: priser och sjukresor
ring till Östgötatrafiken kundtjänst: 0771-21 10 10 eller läs mer om om färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats

Lämna synpunkter: www.ostgotatrafiken.se/kundservice/kontakt/kontakta-oss/lamna-synpunkt/

Priser och biljetter

Läs mer på Östgötatrafikens webbplats om vilka typer av biljetter du kan ladda ditt färdtjänstkort med.
Du kan även betala kontant i färdtjänstfordonet.

Medresenär och ledsagare

Medresenär i färdtjänsten
Du har rätt att ta med dig en medresenär på din färdtjänstresa. Medresenären betalar samma pris som på buss och spårvagn. Du har rätt att ta med egna barn till och med det år de fyller 16 år. Barnen betalar samma pris som på buss och spårvagn.

Gratis ledsagare på buss och spårvagn (kallas KLED)
Du som har fått färdtjänst har rätt att ta med en gratis ledsagare på alla busslinjer, spårvagnslinjer och pendeltåg som Östgötatrafiken driver. Visa upp ditt färdtjänstkort.

Läs mer om att resa med färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats.

Sjukresor

Om du på grund av ditt hälsotillstånd inte kan ta dig till sjuk- och tandvård med buss eller spårvagn kan du ha rätt till sjukresa. Det är Region Östergötland som ansvarar för sjukresorna. Beställ din sjukresa på 0771-71 10 20.
Vårdguidens webbplats och Östgötatrafikens webbplats finns mer information om sjukresor.

Det är inget krav att ha färdtjänst för att ha rätt till sjukresa.

Resor utanför Norrköping

Resor inom Östergötland
Du kan resa i och mellan kommuner inom Östergötland. När du åker till en annan kommun reser du med anpassade fordon. Resorna sker med byten precis som om du skulle åkt tåg eller buss.

Ring och boka hos beställningscentralen: 0771-71 10 20

Resor i annan kommun utanför Östergötland
Du har också möjlighet att resa inom andra kommuner utanför Östergötland. Antalet resor är begränsat. Kontakta oss om detta innan du behöver åka. Du beställer sedan resan själv hos ett trafikföretag och betalar hela reskostnaden till chauffören. Kvittot sparas och skickas med en särskild blankett till oss. Kommunen ersätter 70 % av resans kostnad.

Kontakta oss på:
011-15 29 07
Vardagar 08.00-12.00

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland från en kommun till en annan. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller långfärdsbuss själv.

Läs mer om riksfärdtjänst

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping

Samhällsbetalda resor

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-12.00