Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är fritidsresor utanför Östergötland som innebär en resa från en kommun till en annan. Riksfärdtjänsten vänder sig till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning.

Om du klarar att åka tåg eller långfärdsbuss själv kan du inte få riksfärdtjänst. Om du har svårt att ta dig till och från tåget kan du beställa stationsledsagning. Om du har svårt att ta dig till och från tåg­stationen kan du ansöka om resor i annan kommun utanför Östergötland.

Du kan inte få riksfärdtjänst för:

  • Arbetsresor
  • Utbildning
  • Sjukresor

Om du ansöker om riksfärdtjänst utreder vi i första hand om du klarar att åka tåg tillsammans med en ledsagare.

Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Det är inte en bilresa utanen ekonomisk ersättning. När du behöver ta med dig en person som hjälper till under tågresan får du en ökad kostnad för ledsagarens tågbiljett. Det är den kostnaden som vi ersätter.

De flesta klarar att åka tåg om de har en ledsagare med sig. De flesta tåg har inga trappsteg eller så finns det rullstolslift och rullstolsplats. Det gör att även du som är rörelsehindrad eller rullstolsburen kan klara tågresor. Du åker färdtjänstfordon till och från tåget. Om du får riksfärdtjänst måste du själv ordna en ledsagare som kan följa med dig. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig med det som personalen på tåget inte kan hjälpa till med. Vi ersätter ledsagarens tågbiljett.

Kontakt