Att bli förvaltare

Uppdraget som förvaltare är ett lekmannauppdrag. I lagen står att det ska vara en person som är "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig".

Kunskaper om det svenska samhället är en förutsättning för att kunna bevaka den hjälpbehövandes intressen.

Överförmyndarenheten gör en lämplighetsbedömning av alla som vill bli förvaltare. För att godkännas som förvaltare får du inte finnas med i belastningsregistret och heller inte ha betalningsanmärkningar. Kontroll sker även hos de sociala myndigheterna. Överförmyndarenheten genomför dessa kontroller på samtliga nya förvaltare och kontrollerna sker därefter årligen. Referenser från två personer ska också lämnas.