Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Det här får du som uppdragstagare

Som uppdragstagare får du bland annat kompetensutveckling, kontakt med andra uppdragstagare och stöd vid behov.

Fyra personer vid ett bord, två av dem skakar hand.

Kompetensutveckling som uppdragstagare

Träffa andra uppdragstagare

Vid utbildningar, föreläsningar och temakvällar träffar du andra uppdragstagare. Ni bjuds också in till uppskattade evenemang där ni kan umgås närmare, utbyta erfarenheter och knyta kontakter.

Handledning och stöd

  • Löpande kontakt med socialsekreterare
  • Regelbundna uppföljningar, hembesök och digitala möten
  • Jourkontakt vid akuta frågor
  • Individuell handledning
  • Handledning av terapeut eller psykolog vid behov

Ekonomisk ersättning

Som uppdragstagare får du en ekonomisk ersättning för din insats. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har för uppdraget, och den andra delen är ett fast arvode. Vi följer Sveriges kommuners och regioners rekommendationer för ersättningar.

Kommentarer från uppdragstagare

Vi har bara positivt att säg om norrköpings kommun. Stöd, snabba svar, trevliga och bra föreläsningar. Arvode och omkostnad är nog som i de flesta andra kommuner.

Norrköpings kommun är lyhörda, bra stöd, kommunikatino och föreläsningar m.m.

Tycker Norrköpings är väldigt positivt att samarbeta med. Snabba svar, stöd och erbjuder en del föreläsningar och grupper som är intressanta. Arvode och omkostnad skulle jag säga är rimligt för det uppdrag vi har nu, samt tidigare jourplaceringar

Vi har både familjehemsplacering och har haft jour. Bara positivt.

Vi har haft flera uppdrag från Norrköpings kommun. Har bara gott att säga. Får snabb återkoppling, bra stöd, föreläsningar. Arvode är en förhandlingsfråga utifrån er kompetens och uppdragets svårighetsgrad.

Kontakt

Familjehemsenheten
Socialkontoret

Besöksadress
Vikboplan 11
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Familjehemsenheten
601 81 Norrköping