Det gör vi som kommun för psykisk hälsa

Här har vi plockat "russin ur kakan" för att visa insatser i Norrköpings kommun som görs för att främja psykisk hälsa hos kommunens invånare.

En pojke och flicka sparkar boll.

Suicidprevention

Suicidprevention är ett prioriterat område i Norrköpings kommun. Ingen ska behöva hamna i en så utsatt situation att självmord känns som den enda utvägen. Nu genomför Norrköpings kommun en rad utbildningsinsatser till anställda och förtroendevalda, men också till allmänheten, i hopp om att fler som mår psykiskt dåligt ska få hjälp.

Läs hela nyheten på norrkoping.se

Uppsökande verksamhet

Inom Nära vård i Norrköpings kommun finns projekt med uppsökande verksamhet för att främja psykisk hälsa.

Nära vård - uppsökande verksamhet psykisk hälsa

Mer information

Kontakt

Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag–fredag 08.30–16.00

Telefontider:
Måndag–fredag 08.00–16.00