Skadeanmälan inom vård- och omsorg

Om begäran av skadestånd

Om det har skett en skada i samband med kommunens vård- och omsorgsarbete kan du under vissa omständigheter ha rätt till skadestånd.

Vid patientskada som omfattas av patientskadeförsäkringen ska en särskild skadeanmälan upprättas, mer information:
Patientskadeförsäkring

Anmäl till försäkringsbolag

När en skada sker bör du i första hand göra anmälan till ditt försäkringsbolag för att nyttja dina egna försäkringar. Försäkringsbolaget hanterar skadan och betalar ut ersättning enligt gällande försäkringsavtal.

Vilket ansvar har kommunen?

Vård- och omsorgskontoret svarar för kommunens verksamheter för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar.

Om du anser att en skada orsakats genom kommunens oaktsamhet kan i vissa fall kommunen vara ersättningsskyldig. Bedömning i ansvarsfrågan görs utifrån gällande lagstiftning och ersättningsskyldigheten grundar sig på en bedömning utifrån skadeståndsrättsliga regler.

För att du ska få ersättning för en skada alternativt ersättning för en självriskkostnad krävs att du kan visa att kommunen har orsakat skadan genom oaktsamhet.

Så här gör du en anmälan

Här kan du göra en skadeanmälan då Norrköpings kommun utfört vård- och omsorgsarbete och du anser att kommunens oaktsamhet var orsaken till skadan. Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i skadeanmälan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera. Glöm inte att skriva ut och bifoga eventuella bilagor.

Blankett för skadeanmälan

Skadeanmälan med bilagor ska skickas till den enhet som utfört vård- och omsorgsinsatser.

Underlag till begäran av skadestånd

Vid skada på egendom ska du bifoga kvitton, foton eller annat underlag på den skadade egendomen. Om reparation är möjlig ska du bifoga kostnadsförslag. Spara alltid egendomen tills vi är överens om eventuell ersättning.

Handläggning av skadeärenden

När en skadeanmälan kommer in gör vård- och omsorgskontoret en skadeståndsrättslig utredning av det inträffade. I vissa fall lämnas ärendet över till kommunens försäkringsbolag för handläggning. När utredningen är klar får du ett beslut i ditt ärende. Handläggningen följer förvaltningsrättsliga principer.

Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00

Var lämnar jag in min skadeanmälan?

Skadeanmälan med bilagor ska skickas till den enhet som utfört vård- och omsorgsinsatser.