Hälso- och sjukvårdsteamet

Hälso- och sjukvårdsteamet vänder sig till dig som har ett LSS-beslut och bor i en gruppbostad, servicebostad och eller har daglig verksamhet.

Teamet består av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. De samarbetar tillsammans med dig för att du ska få ett så väl fungerande liv som möjligt. Teamet erbjuder behandling, träning och rehabilitering.

Arbetsterapeuten kan hjälpa dig om du vill bli mer självständig till exempel med att laga mat, tvätta, städa, planera och passa tider. Det kan vara i din bostad eller daglig verksamhet. Arbetsterapeuten kan också hjälpa till vid behov av hjälpmedel.

Sjuksköterskan kan hjälpa dig om du inte mår bra. Du kan få hjälp med mediciner och att få kontakt med sjukvården. Sjuksköterskan arbetar även förebyggande, det innebär att undvika sjukdomar innan de bryter ut.

Sjukgymnasten kan hjälpa dig med sådant som rör kroppen. Det kan vara till exempel att träna rörlighet, styrka, balans och behandla viss form av smärta. Sjukgymnasten skriver ut hjälpmedel till dig om du behöver.

Kontakt
Hälso- och sjukvårdsteamet

Dalviksgatan 71 C