Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har en funktionsnedsättning bor någon annanstans än hemma då och då.

Ansök om korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en möjlighet för dig som har en funktionsnedsättning att byta miljö, träffa nya människor och delta i anpassade aktiviteter. Här kan du också förberedas för framtida flytt till egen lägenhet.

Vem kan få korttidsvistelse?

De flesta som har insatsen är barn och ungdomar som bor hos vårdnadshavare. Vuxna kan också få korttidsvistelse om man bor med föräldrar eller annan anhörig. Man kan inte få korttidsvistelse om man bor i bostad med särskild service.

Olika typer av korttidsvistelse

Stödfamilj

Stödfamilj innebär att du bor hos en extrafamilj vissa dygn i månaden.

Läger

Under sport-, påsk- och sommarlov kan du som är barn eller ungdom åka på läger. Deltagarna är indelade utifrån ålder och behov av stöd från personalen. På dagarna gör man olika aktiviteter tillsammans med gruppen.

Utflyktsresor

Tillsammans med en liten grupp och ledare kan du åka på utflyktsresa. Resorna är över en helg och ni bor på hotell, vandrarhem eller lägergård.

Korttidshem

På ett korttidshem kan du bo ett eller flera dygn i taget, och det finns personal där dygnet runt. Det är en hemlik bostad, anpassad efter olika personers varierande behov. Ni är en liten grupp som bor där samtidigt. Du bor i ett eget rum och har tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. Målsättningen är att övernatta.

Introduktion till korttidshem

När du beviljats korttidshem kommer du, din vårdnadshavare eller legala företrädare bli kontaktad när det finns en ledig plats på ett korttidshem.

Inför första gången du ska bo där kommer personalen på korttidshemmet ta kontakt med din vårdnadshavare eller legala företrädare för att planera en introduktion. Du planerar dygnen tillsammans med korttidshemmet utifrån verksamhetens förutsättningar och eventuella önskemål.

Resor till och från korttidshemmet

Du, din vårdnadshavare eller legala företrädare ansvarar för resor till och från korttidshemmet.

Hälso- och sjukvård på korttidshem

Om du behöver hälso- och sjukvård när du bor på korttidshemmet är det du, din vårdnadshavare eller legala företrädare som ansvarar för att du får det.

För att lösa det praktiskt är det möjligt att personal kan utföra viss hälso- och sjukvård, men bara om det delegeras av en sjuksköterska.

Om du blir sjuk under tiden du bor på korttidshemmet måste det finnas någon som kan komma och hämta dig. Om du behöver sjukvård, planerad eller akut, är det din vårdnadshavares ansvar att följa med dig. Om du är över 18 år ansvarar du själv och/eller legal företrädare.

Kontaktuppgifter till korttidshem

5 platser

Telefon:

011-15 24 82

Enhetschef 011-15 32 86

Adress:

Lindövägen 100, 603 75 Norrköping

E-post:

korttidsboende.lindovagen100@norrkoping.se

4 platser

Telefon:

011-15 79 81

Enhetschef 011-15 33 87

Adress:

S:t Persgatan 139C, 602 30 Norrköping

E-post:

korttidsboende.stpersgatan139@norrkoping.se

4 platser

Telefon:

011-15 25 77

Enhetschef 011-15 32 86

Adress:

Katterumsvägen 29, 603 80 Norrköping

E-post:

korttidsboende.lentorpsgatan21@norrkoping.se

5 platser

Telefon:

011-15 77 72

Enhetschef 011-15 32 86

Adress:

Storhögsgatan 38, 603 70 Norrköping

E-post:

korttidsboende.storhogsgatan38@norrkoping.se

8 platser (fördelat på 2 hus)

Telefon:

Hjalmar Lundgrens gata 68: 011-15 78 87

Telefon:

Hjalmar Lundgrens gata 80: 011-15 78 88

Enhetschef 011-15 78 46

Adress:

Hjalmar Lundgrens gata 68-80, 603 76 Norrköping

E-post:

korttidsboende.hjalmarlundgrensgata68-80@norrkoping.se

4 platser

Telefon:

011-15 19 32

Enhetschef 011-15 33 87

Adress:

Frans Bloms gata 71, 603 78 Norrköping

E-post:

korttidsboende.fransblomsgata71@norrkoping.se

4 platser

Telefon:

011-15 23 99

Enhetschef: 011-15 33 87

Adress:

Hjalmar Lundgrens gata 119, 603 76 Norrköping

E-post:

korttidsboende.hjalmarlundgrensgata119-125@norrkoping.se