Stöd enligt LSS - så fungerar det

Översikt - Steg 1 av 6

1. LSS i korthet

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller något du fått senare i livet genom en sjukdom eller skada, som gör att du har stora svårigheter med att klara av din vardag.

Funktionsnedsättningen ska vara bestående, inte kunna gå över, för att du ska ha rätt att få detta stöd.

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
LSS-handläggare

Telefontider:
Måndagar, klockan 10.00-12.00. Tisdagar, klockan 13.00-15.00. Onsdagar, klockan 13.00-15.00. Torsdagar, klockan 13.00-15.00. Fredagar, klockan 10.00-12.00.

Bli uppringd

Genom vår e-tjänst kan du enkelt och tryggt lämna information om situationen och boka en telefontid:

Boka telefontid med LSS-handläggare