Personlig assistans

Personlig assistans är till för dig som har stora funktionsnedsättningar som inte går över och behöver hjälp med att klara av dina grundläggande behov, till exempel att klä på dig och gå på toaletten.

Ansök om personlig assistans

Om du är över 65 år kan du inte få personlig assistans, men om du redan har insatsen får du behålla stödet även efter att du fyllt 65 år.

Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Personlig assistans

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver handgriplig hjälp med dina grundläggande behov kan du få personlig assistans enligt LSS. Grundläggande behov är personlig hygien, måltider, av- och påklädning, att kommunicera med andra, andning eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig. Du behöver även tillhöra målgrupp för LSS och vara yngre än 66 år gammal vid ansökningstillfället för att ha ges rätt till personlig assistans.

Om du får personlig assistans för dina grundläggande behov kan du också få personlig assistans för annat som du behöver stöd med och kan vara delaktig i såsom städ, tvätt och fritidsaktiviteter.

Hur görs bedömningen?

När du ansöker om personlig assistans hos kommunen kommer du att bli kontaktad av en LSS-handläggare. Handläggaren gör en omfattande utredning innan ett beslut om personlig assistans kan fattas. Som en del i utredningen behöver du lämna följande underlag till handläggaren:

  • Läkarintyg
  • Observerad funktionsbedömning

Du kommer även prata med handläggaren om ditt stödbehov. Du har möjlighet att bjuda in personer i samtalet med handläggaren. Handläggaren kan även behöva inhämta information från andra personer som har kännedom om ditt stödbehov såsom skolpersonal eller andra vårdgivare. Du kommer alltid bli tillfrågad innan handläggaren tar en sådan kontakt och du ges möjlighet att ta del av informationen.

Vad händer efter utredningen?

När utredningen är färdig får du hem ett beslut på posten. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du gör för att överklaga medskickas beslutet.

Välja assistansanordnare

När du har fått personlig assistans beviljad är det du själv som väljer vem som ska utföra din assistans. Du kan välja mellan kommunens utförare av personlig assistans eller en privat anordnare.

Norrköpings kommuns anordnare av personlig assistans är belägen centralt i Norrköping på Gamla Rådstugugatan 25. Vi är cirka 140 stycken medarbetare; ett härligt gäng bestående av stödassistenter, vårdare, stödpedagog, samordnare, administratörer och enhetschefer. Den assistans vi utför är alltid utifrån brukares beslut från antingen LSS-handläggare eller Försäkringskassan.

Vi hjälper brukare att planera, utföra och redovisa assistansen. För att vi ska kunna utföra assistans behöver brukaren bo i Norrköpings kommun.

Om du vill veta mer om Norrköpings kommun som anordnare av personlig assistans kan du prata med någon av enhetscheferna för personlig assistans. Du kan nå dem via kommunens kontaktcenter: 011-15 00 00.

Det finns många olika privata assistansanordnare att välja mellan.

På assistanskoll.se kan du jämföra olika anordnare av personlig assistans.

Assistanskoll.se