Boenden för personer med funktionsnedsättning

I Norrköpings kommun finns olika typer av boenden för personer med funktionsnedsättningar. Boendena är till för dig som har svårt att klara dig i en egen bostad och behöver närhet till personal som kan stötta dig. Du och anhöriga till dig har också möjlighet att få stöd av en kurator.

En dag på ett särskild boende för personer med funktionsnedsättning och en dag på en daglig verksamhet

Följ med till det särskilda boendet på Trädgårdsgatan 30 och den dagliga verksamheten och gruppbostaden på Leonardsbergsvägen.

Servicebostad

När man bor i en servicebostad har man en egen lägenhet, oftast i ett vanligt hyreshus. Personalen finns nära dig, i samma hus eller i ett grannhus. För att bo i en servicebostad ska du klara av att vara självständig till viss del. 

Se en film om att bo i servicebostad (3 min 55 sek)

Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när du bor i servicebostad. Det är svårt att beskriva exakt hur det är att bo i en servicebostad.

Det beror på vad du behöver och vad som är viktigt för dig och dina grannar i servicebostaden.

Servicebostad är för dig som:

 • Behöver hjälp ibland
 • Behöver personal i närheten
 • Kan vara självständig till viss del
 • Klarar av att vara ensam
 • Klarar av att stödet är planerat i förväg
 • Inte behöver så mycket spontant stöd
 • Kan kalla på hjälp själv
  genom att kontakta personal

Du som bor i servicebostad har en egen lägenhet, oftast i ett vanligt hyreshus.

Personalen finns nära dig, i samma hus eller i ett grannhus. Det finns också ett gemensamt utrymme där du vid bestämda tider kan träffa personalen och dina grannar på servicebostaden.

I servicebostaden får du stöd av personal för att du ska bli så självständig som möjligt. När du väljer att bo i servicebostad är du beredd på att ta emot stöd från personalen.

Personalen kan bland annat stödja dig med:

 • Att sköta ditt hem
 • Att ordna rutiner för att du ska få en bra dag
 • Att planera måltider
 • Att planera inköp, som mat och kläder
 • Det du vill göra på fritiden
 • Kontakten med dina anhöriga, god man och vänner

Att bo i servicebostad

När du bor i en servicebostad har Norrköpings kommun förstahandskontrakt och du hyr sedan av kommunen.

När du hyr en lägenhet är du hyresgäst. Du får själv möblera och se till att du har det du behöver i din lägenhet.

Det är ett stort ansvar som hyresgäst att bo i en egen lägenhet. Precis som för alla gäller hyreslagen. Det betyder att du ska sköta om lägenheten du hyr.

Om lägenheten har en balkong eller uteplats ska du sköta också den.

Du kan få stöd av personalen för att kunna städa och sköta din lägenhet och balkong eller uteplats.

Som hyresgäst får du inte störa dina grannar med till exempel hög musik eller stora fester.
Om något i lägenheten eller i huset förstörs av dig eller dina vänner är det du som hyresgäst som får betala för skadan.

När du har gäster som sover över hos digeller om du sover över hos någon annan ska du säga det till personalen. Om det till exempel börjar brinna ska personalen veta hur många personer som finns i servicebostaden.

Det är du som bestämmer i din lägenhet. Andra personer får inte gå in i din lägenhet utan att du säger ja till det. Hyresvärden får i vissa fall gå in i din lägenhet utan din tillåtelse. Du bestämmer själv vilka personer du vill bjuda hem till din lägenhet.

Det gemensamma utrymmet finns i närheten av servicebostaden. I det gemensamma utrymmet kan du och dina grannar på servicebostaden göra aktiviteter tillsammans så som att spela spel, ha husmöten och fika.

Du bestämmer själv om du vill vara med på aktiviteter i det gemensamma utrymmet.

När du bor i servicebostad ska du vistas där minst halva månaden.

Stöd och hjälp

Du bor i en servicebostad för att få stöd och hjälp med det som du har svårt att klara av själv.

Du ska vara beredd på att ta emot det stöd som du behöver och som du och personalen kommit överens om.

Det är du som bestämmer hur stödet i din vardag ska se ut. Personalen stödjer dig så att du ska bli så självständig som möjligt.

Du kanske behöver stöd med:

 • Att komma upp på morgonen och komma iväg till din sysselsättning
 • Att sköta din lägenhet
 • Att ha kontakt med vänner och anhöriga
 • Att planera för måltider
 • Att planera fritiden
 • Annat du kan behöva hjälp med

Fritid, aktiviteter och egen tid

Fritid är den tid du inte är på din sysselsättning. På fritiden behöver du göra saker i ditt hem som att städa och tvätta. Du kan även göra olika aktiviteter, ensam eller tillsammans med andra. På fritiden kan du även vila, gå på promenad, lyssna på musik, se på film och tv eller inte göra någonting. Du väljer själv och personalen stödjer dig i det du vill göra.

Ibland ordnar servicebostaden gemensamma aktiviteter för dig och dina grannar. Du väljer själv om du vill vara med på gemensamma aktiviteter. Du får gärna komma med förslag på aktiviteter till personalen.

Det finns möjlighet för dig att få egen tid att göra aktivitet tillsammans med personal utanför hemmet. Det är viktigt att du säger till i god tid. Då har personalen tid att planera för att kunna följa med dig.

Om du planerar att vara borta ett tag från servicebostaden ska du meddela personalen i god tid.

Enhetschef

För varje servicebostad finns en enhetschef. Enhetschefen är ansvarig för servicebostaden.

Kontaktman

När du bor på en servicebostad har du minst en kontaktman från personalen. Kontaktmannen ska stödja dig i kontakt med god man, sjuksköterska, arbetsterapeut, vårdcentral, skola, daglig verksamhet och andra kontakter som är viktiga för dig.

Att flytta in i servicebostad

Det här är viktigt att tänka på när du flyttar servicebostad.Du ska betala hyran i tid varje månad.

Du får ha husdjur om du klarar att ta hand om djuret själv. Husdjuret ska vara i din lägenhet. Personal tar inte hand om ditt husdjur.

När du flyttar in i servicebostaden får du tillsammans med dina anhöriga beskriva vem du är och vad som är viktigt för dig. Du får berätta om saker som du tycker om att göra, saker som du inte tycker om och personer som är viktiga för dig. Då vet personalen när du flyttar in i servicebostaden lite mer om dig och vem du är.

När du flyttar in i servicebostaden kommer ni att ha ett samtal. Vi kallar det för välkomstsamtal. Där kommer ni överens om
hur din inflyttning ska fungera så att det blir bra för dig.

Ni pratar om vilka förväntningar du har på boendet och personalen. Du får även information om hur det fungerar i servicebostaden och vilka som arbetar där.

Det du behöver fundera över och ordna innan du flyttar in i servicebostaden är till exempel:

 • Adressändring
 • Hemförsäkring
 • Telefonabonnemang
 • Elavtal
 • Ansöka om bostadstillägg eller liknande
 • Bredband
  Det behöver du bara göra om du vill ha bredband.
 • Avtal för kabel-tv
  Det behöver du bara göra om du vill ha kabel-tv.

Du ansvarar för att dina möbler och saker kommer in i din lägenhet när du flyttar in i servicebostaden. När du flyttar in i servicebostaden kan personal stödja dig i att packa upp saker.

Genomförandeplan

När du flyttar in i servicebostaden skriver du en genomförandeplan tillsammans med din kontaktman. Du bestämmer om du vill att det ska vara fler personer med på mötet om genomförandeplanen. Det kan till exempel vara anhöriga och god man.

Det är i genomförandeplanen som du och personalen kommer överens om vad du vill ha stöd med, när du behöver stöd och vad du tycker är viktigt.

Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig stöd och hjälp med det du behöver.

Mat och måltider

Du handlar och lagar din egen mat. Du kan få stöd av personalen med att handla och att laga mat. Vissa servicebostäder ordnar gemensamma måltider och eller fika. Dessa måltider och fika får du betala själv till självkostnadspris. Servicebostaden skickar då en räkning till dig.

Personal

Du får stöd i en servicebostad på tider som du tillsammans med personal har bestämt i förväg.

Det går att få kontakt med personal utanför dina bestämda tider. Personalen kan inte alltid svara direkt eftersom de även stöttar dina grannar på servicebostaden. Det betyder att personalen ibland hjälper någon annan samtidigt som du vill något.

Om du ska träffa vänner eller anhöriga är det bra om du försöker göra det när du inte har planerad tid med personal.

På de flesta servicebostäder finns sovande personal nattetid. Den sovande personalen kan du ta kontakt med vid akuta situationer på telefon eller genom att knacka på. På några servicebostäder finns vaken personal på natten.

Personalen har olika yrken och utbildning. Personalen får fortbildning av Norrköpings kommun.

Husmöten

Enhetschefen eller personalen på servicebostaden kan stödja dig och dina grannar på servicebostaden med att ha husmöten. På husmötena pratar du och dina grannar på servicebostaden om hur ni vill ha det.

Ni kan bestämma vilka regler ni tycker ska finnas i det gemensamma utrymmet och vilka aktiviteter ni vill göra tillsammans. Det är du tillsammans med dina grannar på servicebostaden som bestämmer om ni ska husmöten. Ni kan ha husmöten med personal eller utan personal.

Hälso-, sjukvård och rehabilitering

Servicebostaden har ett team. Teamet är en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en sjukgymnast som du kommer att få träffa. De kan ge dig stöd när det gäller behandling, träning och rehabilitering.

Resor

När du ska göra resor för att till exempel handla eller åka till och från olika aktiviteter kan du åka med buss och spårvagn eller färdtjänst. Personalen kan stödja dig vid olika resor för aktiviteter. Personal får inte skjutsa dig i sina privata bilar.

Servicebostaden kan ordna resor vid olika gemensamma aktiviteter. Exempelvis att ni tillsammans åker i en mindre buss. Personal som kör bussen har utbildning för det.

Pengar

Behöver du stöd om dina pengar och ekonomi måste du skaffa en god man. Du ansöker om att få en god man eller förvaltare hos överförmyndaren i Norrköpings kommun.

Här på internet hittar du mer information om hur du söker en god man eller förvaltare: www.norrkoping.se

Personal kan i vissa fall stödja dig i att ta hand om pengar till mat och aktiviteter.

Om du undrar över något

Du kan alltid fråga personalen om du undrar över något. Du kan också prata med enhetschefen eller din handläggare. 

Tystnadsplikt

Personalen i servicebostaden har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata, eller lämna ut uppgifter, om dig med personer du inte vill, varken skriftligt eller muntligt. Det gäller även till god man och anhöriga.

Personal som arbetar i servicebostaden får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få det stöd du behöver.

Tystnadsplikten får bara brytas om:

 • Du själv säger ja till det
 • Det är uppenbart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
 • Om ett barn riskerar att fara illa. Då måste personalen göra en anmälan till en annan myndighet

Dokumentation

Lagen säger att personalen måste dokumentera. Det betyder att personalen skriver ner det som är viktigt för stödet du får för. Det gör personalen för att du ska få det stöd du behöver.

Du har rätt att läsa det personalen skriver om dig. Om du vill göra det ska du prata med enhetschefen. Du bestämmer om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som personalen har skrivit om dig.

Gåvor och lån

Personal får inte ta emot gåvor eller pengar från dig. Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig.

Kostnader

Hyra

Du betalar hyra för din lägenhet. Du betalar inte hyra för det gemensamma utrymmet. Vad din hyra är beror bland annat på hur stor din lägenhet är. Du betalar även för den el du använder.

Mat

Du betalar själv för den mat du vill äta.

Fritidsaktiviteter

Du betalar själv för dina aktiviteter.Om personal följer med på aktiviteter betalar verksamheten för personalen.

Resor

Vid gemensamma aktiviteter som personalen på servicebostaden ordnar betalar verksamheten för dina reskostnader. Du betalar själv för mat och inträde med mera.

Vid gemensamma aktiviteter som du och dina grannar på servicebostaden ordnar betalar du själv dina resekostnader.

Vid egna aktiviteter betalar du själv dina resekostnader. Om personal följer med dig på en aktivitet betalar verksamheten för personalen.

Synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål

Att flytta från servicebostaden

Om du önskar byta bostad eller flytta från servicebostaden ska du ta kontakt med din handläggare.

Om du flyttar från servicebostaden ska du se till att du lämnar lägenheten i det skick som du fick den från början. Någon kontrollerar det vid en besiktning.

Om du flyttar ut från servicebostaden kan personal stödja dig i att packa ner saker. Själva flytten och flyttstädning får du göra själv eller hyra flyttfirma och städhjälp.

Kontaktuppgifter till våra servicebostäder

12 lägenheter

Telefon:

011-15 17 30

Enhetschef:
Linda Fjällström 011-15 62 41

Adress:

Bredgatan 18, 602 47 Norrköping

E-post:

sabo.bredgatan18@norrkoping.se

8 lägenheter

Telefon:

011-10 32 04

Enhetschef 070-221 92 45

Adress:

Bredgatan 24, 602 47 Norrköping

E-post:

kapellhorvan@nytida.se

Du kan läsa mer om servicebostaden Bredgatan 24 på Nytidas webbplats.

10 lägenheter

Telefon:

011-15 78 97

Enhetschef 011-15 17 35

Adress:

Generalsgatan 41, 602 31Norrköping

E-post:

sabo.generalsgatan41@norrkoping.se

11 lägenheter

Telefon:

011-15 77 02

Enhetschef 011-15 27 97

Adress:

Guldringen 69, 603 68 Norrköping

E-post:

sabo.guldringen69@norrkoping.se

21 lägenheter

Telefon:

011-15 29 78, 011-15 29 72

Enhetschef: 011-15 60 14

Adress:

Gustav Janzens gata 13, 603 76 Norrköping

E-post:

sabo.gustafjanzensgata13@norrkoping.se

15 lägenheter

Telefon:

011-15 75 40

Enhetschef 011-15 77 79

Adress:

Leonardsbergsvägen 10, 60210 Norrköping

E-post:

sabo.leonardsbergsvagen10@norrkoping.se

8 lägenheter

Telefon:

011-15 15 74

Enhetschef 011-15 27 10

Adress:

Lidaleden 47, 603 81 Norrköping

E-post:

sabo.lidakullar47@norrkoping.se

13 lägenheter

Telefon:

011-15 63 71

Enhetschef 011-15 16 34

Adress:

Ljuragatan 17-19, 603 51 Norrköping

E-post:

sabo.ljuragatan17_19@norrkoping.se

11 lägenheter

Telefon:

011-15 63 69

Enhetschef 011-15 16 34

Adress:

Ljuragatan 13-15, 603 51 Norrköping

E-post:

sabo.ljuragatan13_15@norrkoping.se

12 lägenheter

Telefon:

011-15 79 70

Enhetschef 011- 15 17 92

Adress:

Ljuragatan 147-149, 603 51 Norrköping

E-post:

sabo.ljuragatan147@norrkoping.se

18 lägenheter

Telefon:

011-15 61 27

Enhetschef 011-15 34 81

Adress:

Luntgatan 51, 602 19 Norrköping

E-post:

sabo.luntgatan51@norrkoping.se

Telefon:

011-15 35 61

Enhetschef 011-15 27 10

Adress:

Skepparegatan 26, 602 27 Norrköping

E-post:

sabo.skepparegatan26@norrkoping.se

11 lägenheter

Telefon:

011-15 29 13

Enhetschef 011-15 27 10

Adress:

Slottsgatan 122, 602 22 Norrköping

E-post:

sabo.slottsgatan122@norrkoping.se

14 lägenheter

Telefon:

011-15 32 27

Enhetschef 070-221 92 45

Adress:

S:t Olofsgatan 32, 603 55 Norrköping

E-post:

gruppboende.st.olofsgatan@nytida.se

Läs mer om S:t Olofsgatan 32 på Nytidas webbplats

Telefon:

011-15 35 60

Enhetschef: 011-15 60 14

Adress:

Stafettgatan 8, 603 74 Norrköping

E-post:

sabo.stafettgatan8@norrkoping.se

12 lägenheter

Telefon:

011-15 20 75

Enhetschef:
Linda Fjällström 011-15 62 41

Adress:

Trädgårdsgatan 8B, 602 42 Norrköping

E-post:

sabo.tradgardsgatan8b@norrkoping.se

Trädgårdsgatan 30:1

12 lägenheter

Telefon:

011-15 24 68

Enhetschef 011-15 37 49

Adress:

Trädgårdsgatan 30, 602 42 Norrköping

E-post:

sabo.tradgardsgatan30-1@norrkoping.se

Trädgårdsgatan 30:2

10 lägenheter

Telefon:

011-15 68 64

Enhetschef 011-15 37 49

Adress:

Trädgårdsgatan 30, 602 42 Norrköping

E-post:

sabo.tradgardsgatan30-2@norrkoping.se

29 lägenheter

Telefon:

011-15 53 43

Enhetschef 011-15 16 34

Adress:

Vilbergsgatan 229, 603 57 Norrköping

E-post:

sabo.vilbergsgatan229@norrkoping.se

Gruppbostad

I en gruppbostad bor man också i en egen lägenhet, men har gemensamma rum för att laga mat och umgås. På gruppboendet har du närhet och tillgång till personal dygnet runt.

Se en film om att bo i gruppbostad (3 min 23 sek)

Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när du bor i gruppbostad.

Det är svårt att beskriva exakt hur det är att bo i en gruppbostad. Det beror på hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig och dina grannar i gruppbostaden.

Gruppbostad är för dig som har ett stort behov av:

 • Stöd av personal dygnet runt
 • Att ha personal väldigt nära
 • Att få direkt stöd av personal flera gånger om dagen
 • Stöd med omvårdnad
  Omvårdnad kan vara
  att få stöd med att tvätta sig,
  klä på sig
  och att förflytta sig i bostaden
  och utanför bostaden.
 • Stöd för att vara tillsammans med andra, som vänner och familj.

En gruppbostad är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. Du har en egen lägenhet i gruppbostaden. I det gemensamma utrymmet kan du träffa andra som bor i gruppbostaden och personalen.

I gruppbostaden får du stöd av personal för att du ska känna dig så självständig som möjligt. När du väljer att bo i gruppbostad är du beredd på att ta emot stöd från personalen.

Personalen kan bland annat stödja dig med:

 • Att sköta ditt hem
 • Att ordna rutiner för att du ska få en bra dag
 • Att planera måltider
 • Att planera inköp, som mat och kläder med mera
 • I det du vill göra på fritiden
 • I kontakten med dina anhöriga, god man och vänner

Att bo i gruppbostad

När du bor i en gruppbostad har Norrköpings kommun förstahandskontrakt och du hyr sedan av kommunen.Precis som för alla hyresgäster gäller hyreslagen.

Du får själv möblera och se till att du har det som du behöver i din lägenhet. Du ska sköta lägenheten som du hyr. Om lägenheten har en balkong eller uteplats ska du sköta också den. Du kan få stöd av personalen för att kunna städa och sköta din lägenhet och balkong eller uteplats.

När du hyr en lägenhet är du hyresgäst. Som hyresgäst får du inte störa dina grannar med till exempel hög musik eller stora fester.

När du har gäster som sover över hos dig eller om du sover över hos någon annan ska du säga det till personalen. Om det till exempel börjar brinna måste personalen veta hur många personer som finns i gruppbostaden.

Det är du som bestämmer i din lägenhet.Andra personer får inte gå in i din lägenhet utan att du säger ja. Men fastighetsskötaren får ibland gå in i din lägenhet utan att du säger ja. Du bestämmer själv vilka personer som du vill bjuda hem till din lägenhet.

I det gemensamma utrymmet är det ni som bor i gruppbostaden som tillsammans bestämmer vilka personer som får vara där och vad utrymmet ska användas till.

När du bor i gruppbostad ska du vara där minst halva månaden.

Stöd och hjälp

Du bor i en gruppbostad för att få stöd och hjälp med det som du har svårt att klara av själv.Du ska vara beredd på att ta emot det stöd som du behöver och som du och personalen har kommit överens om. Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver i vardagen. Personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt.

Du kanske behöver stöd med:

 • Att komma upp på morgonen
  och komma iväg till din sysselsättning
 • Att sköta din lägenhet
 • Att ha kontakt med vänner och anhöriga
 • Att planera för måltider
 • Att planera fritiden
 • Annat du kan behöva hjälp med

Fritid, aktiviteter och egen tid

Fritid är den tid då du inte är på din sysselsättning. På fritiden behöver du göra saker i ditt hem som att städa och tvätta. Du kan även göra olika aktiviteter, antingen ensam eller tillsammans med andra.

På fritiden kan du även vila, gå på promenad, lyssna på musik, se på film och tv eller inte göra någonting. Du väljer själv och personalen stödjer dig med det du vill göra.

Ibland ordnar gruppbostaden gemensamma aktiviteter som du väljer själv om du vill vara med på. Du får gärna komma med förslag på aktiviteter till personalen.

Det finns möjlighet för dig att få egen tid att göra aktivitet tillsammans med personal utanför hemmet någon gång i veckan.Vid aktivitet utanför hemmet där du behöver stöd av personalen är det viktigt att planera det i god tid. Om du planerar att vara borta under en period från gruppbostaden ska du meddela personalen i god tid.

Enhetschef

På varje gruppbostad finns en enhetschef. Enhetschefen är ansvarig för gruppbostaden.

Kontaktman

När du bor på en gruppbostad har du minst en kontaktman från personalen. Kontaktmannen ska stödja dig i kontakt med god man, sjuksköterska, arbetsterapeut, vårdcentral, skola, daglig verksamhet och andra kontakter som är viktiga för dig.

Att flytta in i gruppbostad

Det här är viktigt att tänka på när du flyttar till gruppbostad.Du ska betala hyran i tid varje månad. Du får ha husdjur
om du klarar att ta hand om djuret själv. Husdjuret ska vara i din lägenhet. Personal tar inte hand om ditt husdjur.

När du flyttar in i gruppbostaden får du tillsammans med dina anhöriga beskriva lite mer om vem du är och vad som är viktigt för dig.

Du får berätta om saker som du tycker om att göra, saker som du inte tycker om och personer som är viktiga för dig. Då vet personalen lite mer om vem du är när du flyttar in i gruppbostaden.

När du flyttar in i gruppbostaden kommer ni att ha ett samtal. Vi kallar det för välkomstsamtal. Där kommer ni överens om hur din inflyttning ska fungera så att det blir bra för dig. Ni pratar om vilka förväntningar du har på boendet och personalen.

Du får även information om hur det fungerar i gruppbostaden och vilka personer som arbetar där.

Det du behöver fundera över och ordna innan du flyttar in i gruppbostaden är till exempel:

 • Adressändring
 • Hemförsäkring
 • Telefonabonnemang
 • Elavtal
 • Ansöka om bostadstillägg eller liknande
 • Bredband
  Det behöver du bara göra om du vill ha bredband.
 • Avtal för kabel-tv
  Det behöver du bara göra om du vill ha kabel-tv.

I gruppbostaden finns endast basutbudet av tv-kanaler. Vill du ha fler tv-kanaler får du själv skaffa det.

Du ansvarar för att dina möbler och saker kommer in i din lägenhet när du flyttar in i gruppbostaden. När du flyttar in i gruppbostaden kan personal stödja dig i att packa upp saker.

Genomförandeplan

När du flyttar in i gruppbostaden kommer du tillsammans med din kontaktman att skriva en genomförandeplan. Du bestämmer om du vill att det ska vara fler personer med på mötet om genomförandeplanen. Det kan till exempel vara anhöriga och god man.

Det är i genomförandeplanen som du och personalen kommer överens om vad du vill ha stöd med, när du behöver stöd och vad du tycker är viktigt. Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig stöd och hjälp med det du behöver.

Mat och måltider

Det fungerar olika på olika gruppbostäder när det gäller mat och måltider.

På vissa gruppbostäder handlar du och lagar din egen mat med stöd av personal.

På andra gruppbostäder gör man inköp av mat tillsammans och lagar maten tillsammans. Du betalar då en bestämd summa för måltiderna i förskott. Du väljer själv var du vill äta din mat, i din lägenhet eller i det gemensamma utrymmet.

Personal

Det finns personal dygnet runt som kan stödja dig. Det betyder att det finns personal på natten om du behöver det.

På vissa gruppbostäder är nattpersonalen vaken och på andra sover personal i en personallägenhet som finns inom gruppbostaden. Behöver du komma i kontakt med den sovande personalen kan du ringa eller knacka på.

Personalen har olika yrken och utbildning. Personalen får fortbildning av Norrköpings kommun.

De som arbetar på gruppbostaden är din personal, men även personal till de andra som bor i gruppbostaden. Det betyder att personalen ibland hjälper någon annan samtidigt som du behöver stöd.

Husmöten

Enhetschefen eller personalen på gruppbostadenkan stödja dig och dina grannar på gruppbostadenmed att ha husmöten. På husmötena pratar du och dina grannar om hur ni vill ha det i gruppbostaden. Ni kan bestämma vilka regler ni tycker ska finnas i det gemensamma utrymmet och vilka aktiviteter ni vill göra tillsammans.

Det är du tillsammans med dina grannar på gruppbostadensom bestämmer om ni ska husmöten. Ni kan ha husmöten med personalen eller utan personalen.

Hälso-, sjukvård och rehabilitering

Gruppbostaden har ett team. Teamet är en sjuksköterska, en arbetsterapeut och en sjukgymnast som du kommer att få träffa. De kan ge dig stöd när det gäller behandling, träning och rehabilitering.

Resor

När du ska göra resor för att till exempel handla eller till och från olika aktiviteter kan du åka med buss och spårvagn eller färdtjänst.

Personalen kan stödja dig vid olika resor för aktiviteter. Personal får inte skjutsa dig i sina privata bilar. Gruppbostaden kan ordna resor vid olika gemensamma aktiviteter. Exempelvis att ni tillsammans åker i en mindre buss. Personal som kör bussen har utbildning för det.

Pengar

Behöver du stöd med dina pengar och ekonomi, och inte kan få hjälp av anhöriga eller andra genom fullmakt, kan du ansöka om en god man.

Du, eller dina anhöriga, kan ansöka om en god man hos tingsrätten i Norrköping.

På den här adressen på internet hittar du mer information om hur man gör: www.norrkoping.se/vard-omsorg/god-man-forvaltare

Personal kan stödja dig i att ta hand om pengar till mat och aktiviteter om du vill.

Om du undrar över något

Du kan alltid fråga personalen om du undrar över något. Du kan också prata med enhetschefen eller din handläggare.

Tystnadsplikt

Personalen i gruppbostaden har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata, eller lämna ut uppgifter, om dig med personer du inte vill, varken skriftligt eller muntligt.

Det gäller även till god man och anhöriga.

Personal som arbetar i gruppbostaden får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få det stöd som du behöver.

Man får bara bryta tystnadsplikten om:

 • Du själv säger ja till det
 • Du själv inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
 • Om ett barn riskerar att fara illa.
 • Då måste personalen göra en anmälan
  till en annan myndighet.

Dokumentation

Personalen måste dokumentera. Det betyder att personalen skriver ner det som är viktigt för stödet du får. Det gör personalen för att du ska få det stöd du behöver.

Du har rätt att läsa det personalen skriver om dig. Om du vill göra det ska du prata med enhetschefen. Du bestämmer om du vill att anhöriga eller god man ska få läsa det som personalen har skrivit om dig.

Gåvor och lån

Personal får inte ta emot gåvor eller pengar från dig. Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig.

Kostnader

Hyra

Du betalar hyra för din lägenhet. Du betalar inte hyra för det gemensamma utrymmet. Hur stor din hyra är beror bland annat på hur stor din lägenhet är. Du betalar även för den el du använder.

Mat

Du betalar själv för den mat du vill äta.

Fritidsaktiviteter

Du betalar själv för dina aktiviteter. Om personal följer med på aktiviteter betalar verksamheten för personalen.

Resor

Vid gemensamma aktiviteter som personalen på gruppbostaden hittar på betalar verksamheten för dina reskostnader. Du betalar själv för mat och inträde med mera.

Vid gemensamma aktiviteter som du och dina grannar på gruppbostaden hittar på betalar du själv dina resekostnader.

Vid egna aktiviteter betalar du själv dina resekostnader. Om personal följer med dig på en aktivitet betalar verksamheten för personalen.

Synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål

Att flytta från gruppbostaden

Om du önskar byta bostad eller flytta från gruppbostaden ska du ta kontakt med din handläggare.Om du flyttar från gruppbostaden ska du lämna bostaden i det skick som den var i när du flyttade in. Någon kontrollerar det vid en besiktning.

Om du flyttar ut från gruppbostaden kan personal stödja dig i att packa ner saker. Själva flytten och flyttstädning får du göra själv eller hyra flyttfirma och städhjälp.

Kontaktuppgifter till våra gruppbostäder:

6 lägenheter

Telefon:

011-15 29 95

Enhetschef 011-15 27 09

Adress:

Albert Engströmsgata 159, 603 78 Norrköping

E-post:

sabo.albertengstromsgata159@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 14 40

Enhetschef 011-16 63 46

Adress:

Albrektsvägen 112 C, 603 53 Norrköping

E-post:

albrektsvagen@omsorgsgruppen.se

Läs mer om Albrektsvägen 112 på Omsorgsgruppens webbplats

14 lägenheter

Telefon:

011-15 27 88

Enhetschef 011-15 26 94

Adress:

Bryggaregatan 6, 602 34 Norrköping

E-post:

sabo.bryggaregatan6@norrkoping.se

6 lägenheter

Telefon:

011-15 37 66

Enhetschef 011-15 26 95

Adress:

Dagsbergsvägen 22, 603 51 Norrköping

E-post:

sabo.dagsbergsvagen@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon: 

011-15 28 16

Enhetschef 011-15 28 16

Adress:

Dalviksgatan 71 D, 603 80 Norrköping

E-post:

sabo.dalviksgatan71d@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 35 21

Enhetschef 011-15 29 35

Adress:

Dalviksgatan 71 G, 603 80 Norrköping

E-post:

sabo.dalviksgatan71g@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon: 

011-15 78 83

Enhetschef 011-15 28 16

Adress:

Dalviksgatan 71 H, 603 80 Norrköping

E-post:

sabo.dalviksgatan71d@norrkoping.se

7 lägenheter

Telefon:

011-15 35 80

Enhetschef 011-15 28 72

Adress:

Dragsgatan 9A, 602 19 Norrköping

E-post:

sabo.dragsgatan9@norrkoping.se

8 lägenheter

Telefon:

011-15 79 23

Enhetschef 011-15 28 72

Adress:

Dragsgatan 11B, 602 19 Norrköping

E-post:

sabo.dragsgatan11b@norrkoping.se

Telefon: 

011-15 35 55

Enhetschef 011- 15 27 87

Adress:

Egnahemsgatan 13, 603 58 Norrköping

E-post:

sabo.egnahemsgatan13@norrkoping.se

12 lägenheter

Telefon:

Våning 1 011-15 60 15

Våning 2 011-15 60 16

Enhetschef 011-15 35 48

Adress:

Eknäsgatan 44, 603 54 Norrköping

E-post:

Våning 1 sabo.eknasgatan44@norrkoping.se

Våning 2 sabo.eknasgatan44_2@norrkoping.se

Fiskebyvägen 10 A

5 lägenheter

Telefon:

011-15 24 45

Enhetschef 011-15 54 09

Adress:

Fiskebyvägen 10 A

E-post:

sabo.fiskebyvagen10@norrkoping.se

Fiskebyvägen 10 B

5 lägenheter

Telefon:

011-15 24 45

Enhetschef 011-15 54 09

Adress:

Fiskebyvägen 10 B

E-post:

sabo.fiskebyvagen10@norrkoping.se

7 lägenheter

Telefon:

011-15 29 63

Enhetschef 011-15 27 97

Adress:

Fältskärsgatan 9, 603 54 Norrköping

E-post:

emma.rothman@norrkoping.se

Telefon:

011-15 22 69

Enhetschef 011-15 21 61

Adress:

Gamla Lasarettsgatan 25, 602 39 Norrköping

E-post:

sabo.galasarettsgatan@norrkoping.se

6 lägenheter

Telefon:

011-15 77 49

Enhetschef 011-15 26 94

Adress:

Guldringen 79, 603 68 Norrköping

E-post:

sabo.guldringen79@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 79 89

Enhetschef 011-15 53 78

Adress:

Gymnastikgatan 8, 602 39 Norrköping

E-post:

sabo.gymnastikgatan8@norrkoping.se

6 lägenheter

Telefon:

011-15 23 43

Adress:

Hagebygatan 184, 602 24 Norrköping

E-post:

sabo.hagebygatan184@norrkoping.se

Hallbergagatan 2:1

Telefon:

011-15 16 04

Enhetschef 011-15 20 09

Adress:

Hallbergagatan 2:1, 602 08 Norrköping

E-post:

sabo.hallbergagatan2_1@norrkoping.se

Hallbergagatan 2:2

Telefon:

011-15 16 05

Enhetschef 011-15 20 09

Adress:

Hallbergagatan 2:2, 602 08 Norrköping

E-post:

sabo.hallbergagatan2_2@norrkoping.se

Hallbergagatan 4 A

Telefon:

011-15 76 87

Enhetschef 011-15 20 09

Adress:

Hallbergagatan 4 A, 602 08 Norrköping

E-post:

sabo.hallbergagatan4a@norrkoping.se

Hallbergagatan 4 B

Telefon:

011-15 76 86

Enhetschef 011-15 20 09

Adress:

Hallbergagatan 4 B, 602 08 Norrköping

E-post:

sabo.hallbergagatan4b@norrkoping.se

Telefon:

A-huset 011-15 61 25

B-huset 011-15 61 25

Enhetschef 011-15 27 51

Adress:

Havregatan 12 A-B, 603 72 Norrköping

E-post:

sabo.havregatan12a@norrkoping.se

E-post:

sabo.havregatan12b@norrkoping.se

4 lägenheter

Telefon:

011-15 78 19

Enhetschef 011-15 76 99

Adress:

Herrebrogatan 36, 603 80 Norrköping

E-post:

herrebrogatan36@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 78 43

Enhetschef 011-15 21 61

Adress:

Kantarellgatan 2, 603 70 Norrköping

E-post:

sabo.kantarellgatan2@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 75 48

Enhetschef: 011- 15 29 62

Adress:

Karl Wards gata 56, 603 77 Norrköping

E-post:

karlwardsgata56@norrkoping.se

4 lägenheter

Telefon:

011-15 25 77

Enhetschef 011-15 32 86

Adress:

Katterumsvägen 29, 602 10 Norrköping

E-post:

korttidsboende.katterumsvagen29@norrkoping.se

Telefon:

011-15 35 39

Enhetschef 011-15 25 64

Adress:

Klingsbergsgatan 30, 602 09, Norrköping

E-post:

sabo.klingsbergsgatan30@norrkoping.se

6 lägenheter

Telefon:

011-15 35 47

Enhetschef 011-15 26 95

Adress:

Krusenhofsvägen 29, 616 32 Norrköping

E-post:

sabo.krusenhofsvagen29@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 17 75

Enhetschef 011-15 21 61

Adress:

Kungsgatan 26, 602 20 Norrköping

E-post:

sabo.kungsgatan26@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 78 95

Enhetschef 011-15 14 78

Adress:

Ladugatan 11-13, 603 72 Norrköping

E-post:

sabo.ladugatan11@norrkoping.se

Telefon:

011-15 29 40

Enhetschef 011-15 27 87

Adress:

Lanhagsgatan 27, 603 64 Norrköping

E-post:

sabo.lanhagsgatan27@norrkoping.se

10 lägenheter

Telefon:

011-15 32 66

Enhetschef 011-15 79 84

Adress:

Larumsvägen 6, 618 33 Kolmården

E-post:

larumsvagen6.vpf@norrkoping.se

6 lägenheter

Telefon:

011-15 29 87

Enhetschef 011-15 77 79

Adress:

Leonardsbergsvägen 16, 602 10 Norrköping

E-post:

sabo.leonardsbergsvagen16@norrkoping.se

Telefon:

Vån 1, 011-15 32 37

Vån 2, 011-15 32 38

Enhetschef 011-15 29 35

Adress:

Ljuragatan 12, 603 51 Norrköping

E-post:

sabo.ljuragatan12van1@norrkoping.se, sabo.ljuragatan12van2@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 29 64

Enhetschef 011-15 25 64

Adress:

Lövstagatan 5, 603 64 Norrköping

E-post:

sabo.lovstagatan@norrkoping.se

16 lägenheter

Telefon:

011-15 35 06

Enhetschef 011-15 10 93

Adress:

Orrekullavägen 16, 618 34 Kolmården (verksamheten finns i tillfälliga lokaler på Jurslavägen 38, 616 34 Åby, på grund av renovering)

E-post:

sabo.orrekullavagen16@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 68 95

Enhetschef 011-15 53 78

Adress:

Pampusvägen 72, 603 65 Norrköping

E-post:

sabo.pampusvagen72@norrkoping.se

12 lägenheter

Telefon:

Våning 1 011-15 76 59

Våning 2 011-15 76 46

Enhetschef 011-15 28 21

Adress:

Pimpstensgatan 4, 603 83 Norrköping

E-post:

pimpstensgatan4_1@norrkoping.se, pimpstensgatan4_2@norrkoping.se

Telefon:

011-15 29 60

Enhetschef 011-15 60 13

Adress:

Pryssgårdsvägen 60, 602 10 Norrköping

E-post:

sabo.pryssgardsv60@norrkoping.se

Telefon:

011-15 29 41

Enhetschef 011-15 27 87

Adress:

Sandbergsgatan 8

E-post:

sabo.sandbergsgatan8@norrkoping.se

14 lägenheter

Telefon:

011-12 32 85

Enhetschef 070-221 92 45

Adress:

Sandbyhovsgatan 5-7, 602 11 Norrköping

E-post:

sandbyhovsgatan@nytida.se

Du kan läsa mer om Sandbyhovsgatan 5-7 på Nytidas webbplats.

Skärlundagatan 8, vån 1

Telefon:

011-15 63 73

Enhetschef 011-15 28 72

Adress:

Skärlundagatan 8, 603 64 Norrköping

E-post:

sabo.skarlundagatan1@norrkoping.se

Skärlundagatan 8, vån 2

Telefon:

011-15 63 74

Enhetschef 011-15 28 72

Adress:

Skärlundagatan 8, 603 64 Norrköping

E-post:

sabo.skarlundagatan2@norrkoping.se

Mer information

Stensvängen 2:1

6 platser

Telefon:

011-15 76 80

Adress:

Stensvängen 2, 602 09 Norrköping

Enhetschef: Sofia Lundberg, Tel: 011-15 25 44

Stensvängen 2:2

6 platser

Telefon:

011-15 76 85

Adress:

Stensvängen 2, 602 09 Norrköping

Enhetschef: Sofia Lundberg, Tel: 011-15 25 44

6 lägenheter

Telefon:

011-15 29 03

Enhetschef 011-15 27 51

Adress:

Sågvägen 10B, 617 34 Skärblacka

E-post:

sabo.sagvagen10b@norrkoping.se

6 lägenheter

Telefon:

011-15 39 81

Enhetschef 011-15 54 09

Adress:

Tulegatan 18, 602 17 Norrköping

E-post:

sabo.tulegatan18@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 24 35

Enhetschef 011-15 60 13

Adress:

Tvärstigen 3, 602 09 Norrköping

E-post:

sabo.tvarstigen3@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 25 25

Enhetschef 011-15 25 64

Adress:

Vilbergsgatan 110, 603 57 Norrköping

E-post:

sabo.vilbergsgatan110@norrkoping.se

Telefon:

011-15 18 50

Enhetschef 011-15 17 35

Adress:

Vårfruvägen 3, 618 30 Kolmården

E-post:

sabo.varfruvagen3@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 10 15

Enhetschef 011-15 53 78

Adress:

Vägstumpen 1, 605 80 Svärtinge

E-post:

sabo.vagstumpen1@norrkoping.se

6 lägenheter

Telefon:

011-15 29 21

Enhetschef 011-15 14 78

Adress:

Yrvädersgatan 8, 603 75 Norrköping

E-post:

sabo.yrvadersgatan8@norrkoping.se

6 lägenheter

Telefon:

011-15 29 30

Enhetschef 011-15 14 78

Adress:

Yrvädersgatan 14, 603 75 Norrköping

E-post:

sabo.yrvadersgatan14@norrkoping.se

5 lägenheter

Telefon:

011-15 29 82

Enhetschef 011-15 34 81

Adress:

Åselstadsvägen 94, 603 66 Norrköping

E-post:

gruppbostad.aselstadsvagen94@norrkoping.se

Åselstadsvägen 96:1

Telefon:

011-15 75 45

Enhetschef: 011-15 60 14

Adress:

Åselstadsvägen 96:1, 603 66 Norrköping

E-post:

gruppbostad.aselstadsvagen96_1@norrkoping.se

Åselstadsvägen 96:2

Telefon:

011-15 75 46

Enhetschef: 011-15 60 14

Adress:

Åselstadsvägen 96:2, 603 66 Norrköping

E-post:

gruppbostad.aselstadsvagen96_2@norrkoping.se

Örtugsgatan 23 B

Telefon: 011-15 75 64

Telefon: 011-15 75 65

Telefon: 011-15 75 66

Örtugsgatan 23 C

Telefon: 011-15 75 67

Telefon: 011-15 75 68

Telefon: 011-15 75 69

Örtugsgatan 23

Enhetschef 011-15 17 92

Adress:

Örtugsgatan 23, 603 79 Norrköping

E-post:

gruppbostad.ortugsgatan23@norrkoping.se