Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har en funktionsnedsättning bor någon annanstans än hemma då och då.

Ansök om korttidsvistelse


Korttidsvistelse är en möjlighet för dig som har en funktionsnedsättning att byta miljö, träffa nya människor och delta i aktiviteter. Här kan du också förberedas för framtida flytt till egen lägenhet.

 

Vem kan få korttidsvistelse?

De flesta som har insatsen är barn och ungdomar som bor hos sina föräldrar. Vuxna kan också få korttidsvistelse om man bor med föräldrar eller annan anhörig. Man kan inte få korttidsvistelse om man bor i bostad med särskild service.

Olika typer av korttidsvistelse

Stödfamilj

Stödfamilj innebär att du bor hos en extrafamilj vissa dygn i månaden. De flesta som har stödfamilj är mellan fyra och tretton år.

Läger

Under sport-, påsk- och sommarlov kan du som är barn eller ungdom åka på läger. Deltagarna är indelade utifrån ålder och behov av stöd från personalen. På dagarna gör man olika aktiviteter tillsammans med gruppen.

Utflyktsresor

Tillsammans med en liten grupp och ledare kan du åka på utflyktsresa. Resorna är över en helg och ni bor på hotell, vandrarhem eller lägergård. Det finns utflyktsgrupp för vuxna.

Korttidsboende

Korttidsboende är en bostad där du bor några dygn i taget. Ni är en liten grupp som bor där samtidigt och det finns personal dygnet runt. Under vistelsen får du eget rum och tillgång till gemensamt kök och vardagsrum. Det finns korttidsboende för vuxna.

Kontaktuppgifter till korttidsboenden

Kontakt