Tillgänglighetspriset

Norrköpings kommun vill uppmuntra företag, föreningar och organisationer att använda sin kreativitet, kunskap och god service för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Därför delar vi ut hedersutmärkelsen Tillgänglighetspriset årligen sedan 2007.

Behöver du ett informationsblad om Tillgänglighetspriset 2023 för utskrift?

Informationsblad - Tillgänglighetspriset 2023 Pdf, 1.3 MB.

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet kan handla om:

  • Fysisk tillgänglighet
  • Bra bemötande
  • Tillgänglig information och kommunikation

Bra tillgänglighet ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att självständigt kunna ta sig fram och använda en miljö som alla andra. Det är också viktigt att arbeta med luftkvalitet, ljudmiljö, materialval och belysning med omtanke för sina besökare.

När man bygger nytt ska det vara tillgängligt från början. I äldre miljöer handlar det om att förbättra det som inte fungerar. Det kan vara trappsteg, dåliga kontrast- och varningsmarkeringar för hissdörrar, svåröppnade dörrar, ringklockor, stora glasytor med mera. Plan- och bygglagen säger att fastighetsägaren och lokalinnehavare har ett ansvar att avlägsna enkelt avhjälpta hinder.

Information och kommunikation som till exempel webbplatser, broschyrer och annat, behöver också tillgänglighetsanpassas för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av innehållet.

Ur tillgänglighetssynpunkt är självklart även ett bra bemötande och god service en viktig faktor för alla verksamheter som ska vara välkomnande för personer med funktionsnedsättningar.

Hur utses vinnaren?

Alla är välkomna att nominera företag, föreningar och organisationer under en nomineringsperiod. Efter det utser juryn en vinnare. Juryn består av representanter från lokala branschorganisationer och kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och kommunen. Priset är ett diplom och ett konstverk skapat av personer inom kommunens dagliga verksamhet.

Tillgänglighet skapar ett Norrköping för alla!

I Norrköping finns mycket att göra för bland annat matintresserade, shoppingfrälsta och kulturintresserade konsumenter. Men ibland finns hinder i vägen för upplevelsen. Det kan vara en svåröppnad dörr, en bullrig miljö eller oförstående personal som kan göra skillnaden om ett ställe är för alla eller bara för vissa.

Kontakt
Sekreterare
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Vinnare av Tillgänglighetspriset

2022 – Stadsmissionen Second Hand

2021 – Eneby BK

2020 – Stegeborgsgården

2019 – Norrköpings ungdomscirkus

2018 – Skogslottens ryttarförening

2017 – Melaflotten

2016 – Restaurang Kopparhammaren

2014 – Ica Strömmen

2013 – Spiralens köpcentrum

2012 – Bagarstugan Brasseri

2010 – FysEtt Gymmet för alla

2009 – JC Store (Spiralen, Maxihuset)

2008 – Synoptik (Linden)

2007 – Hageby Centrum