Tillgänglighetspriset

Tillgänglighet skapar ett Norrköping för alla. Därför delas hedersutmärkelsen Tillgänglighetspriset ut årligen sedan 2007.

I sommar kan du nominera företag, föreningar och organisationer som på något sätt gjort sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Vinnaren presenteras i höst.

Vad är tillgänglighet?

Tillgänglighet kan handla om:

  • fysisk tillgänglighet
  • tillgång till information och kommunikation
  • bra bemötande

Varför är det viktigt med bra tillgänglighet?

Fysisk tillgänglighet

Bra tillgänglighet ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att självständigt ta sig fram, komma in och använda en miljö som alla andra. Det är också viktigt att arbeta med luftkvalitet, ljudmiljö, materialval och belysning med omtanke för sina besökare.

När man bygger nytt ska det vara tillgängligt från början. I äldre miljöer handlar det om att förbättra det som inte fungerar. Det kan vara trappsteg, dåliga kontrast- och varningsmarkeringar för hissdörrar, svåröppnade dörrar, ringklockor, stora glasytor med mera. Plan- och bygglagen säger att fastighetsägaren och lokalinnehavare har ett ansvar att avlägsna enkelt avhjälpta hinder.

Information och kommunikation

Information och kommunikation som till exempel webbplatser, broschyrer och annat, behöver också tillgänglighetsanpassas för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av innehållet.

Bra bemötande

Ur tillgänglighetssynpunkt är självklart även ett bra bemötande och god service en viktig faktor för alla verksamheter som ska vara välkomnande för personer med funktionsnedsättningar.

Vad är Tillgänglighetspriset?

Norrköpings kommun vill uppmuntra företag, föreningar och organisationer att använda sin kreativitet, kunskap och goda service för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Därför delas hedersutmärkelsen Tillgänglighetspriset ut årligen sedan 2007.

Alla får nominera

Alla är välkomna att nominera företag, föreningar och organisationer under nomineringsperioden.

Juryn utser vinnare

Juryn som utser vinnaren består av representanter från lokala branschorganisationer, Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) och kommunen.

Prisutdelning

Vinnaren presenteras under hösten. Priset är ett diplom och ett konstverk skapat av personer inom kommunens dagliga verksamhet.

Kontakt
Kontakt Norrköping

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 24 Norrköping

Vinnare av Tillgänglighetspriset

2023 – Fysett Rehab- & Träningscenter AB

2022 – Stadsmissionen Second Hand

2021 – Eneby BK

2020 – Stegeborgsgården

2019 – Norrköpings ungdomscirkus

2018 – Skogslottens ryttarförening

2017 – Melaflotten

2016 – Restaurang Kopparhammaren

2014 – Ica Strömmen

2013 – Spiralens köpcentrum

2012 – Bagarstugan Brasseri

2010 – FysEtt Gymmet för alla

2009 – JC Store (Spiralen, Maxihuset)

2008 – Synoptik (Linden)

2007 – Hageby Centrum