Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

Det kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF) är ett forum för information och samråd med representation från kommunen och lokala funktionshindersorganisationer.

Organisationerna kan i rådet föra fram synpunkter som rör målgruppen. Rådet tillför kommunen kunskap och erfarenhet från organisationerna.

Syftet med rådet är att funktionshindersorganisationer ska ges möjlighet att vara delaktiga i förändringar kommunen gör som påverkar organisationernas målgrupper.

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

  • Kan påverka i aktuella frågor genom sin funktion som remiss- och referensorgan eller deltagande i utredningar och arbetsgrupper.
  • Består av minst 12 ordinarie ledamöter och minst 7 ersättare, vara 5 ledamöter och 3 ersättare representerar kommunen.
  • Sammanträder vid behov, minst fyra gånger per år
Kontakt
Kontakt Norrköping
Norrköpings kommun

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
602 42 Norrköping

Besökstider:
Måndag-fredag 08.30-16.00

Telefontider:
Måndag-fredag 08.00-16.00