Anhörig- och kunskapscenter

Du som anhörig har rätt att må bra. Våra anhörigkonsulenter finns till för dig som hjälper, stöttar eller känner oro för en närstående och själv behöver stöd för att orka.

Vi erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper och kurser, föreläsningar och andra aktiviteter. Behöver du kontakt med andra verksamheter och föreningar kan vi hjälpa dig med information. Vi har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Vi vänder oss till alla anhöriga som behöver stöd, oavsett ålder. Det är inte kopplat till släktskap eller att din närstående har en speciell diagnos, men du eller din närstående ska bo i Norrköpings kommun.

Julfest för anhöriga

Tisdagen den 14 december kl.13:00-15:00 inbjuds anhöriga som hjälper eller stöttar någon närstående med sjukdom, funktionsnedsättning eller beroende till vår årliga grötfest. För mer information och anmälan se under fliken Föreläsningar och aktiviteter nedan. Senaste anmälningsdag är 3 december.


Stödsamtal och kurator

Stödsamtal för alla anhöriga

Om du behöver någon att prata med om din situation som anhörig erbjuder vi kostnadsfria stödsamtal med anhörigkonsulent. Ta kontakt med oss så kommer vi överens om när vi ska träffas.

Anhörigkonsulenter
Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
Kontaktformulär


Kuratorsamtal

Vi erbjuder kostnadsfria kuratorsamtal för dig och dina anhöriga om du vistas på korttidsplats, har stöd av hemgångsteamet eller bor på särskilt boende i Norrköpings kommun. Det finns många orsaker till varför du kan behöva samtala med en kurator:

  • Förändrad livssituation?
  • Oro för framtiden?
  • Förluster av funktioner?
  • Bo kvar hemma eller flytta till särskilt boende

Kurator Niklas Cederlund (f.n. tjänstledig), vikarierande kurator Ingela Junler tillgänglig fr.o.m. 23 november 2021.
Telefon: 011-15 53 29
E-post: niklas.cederlund@norrkoping.se, ingela.junler@norrkoping.se

Stöd till barn och unga som är anhöriga

Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov.

Informationsblad - Stöd för barn och unga som är anhöriga Pdf, 559.7 kB. (Pdf, 559.7 kB)

Syskongrupp för dig som är barn och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, (anmäl ditt intresse). Pdf, 197.3 kB. (Pdf, 197.3 kB)

Syskongrupp för dig som är tonåring och har syskon med funktionsvariation eller psykisk ohälsa, (anmäl ditt intresse). Pdf, 112.6 kB. (Pdf, 112.6 kB)

En grupp för dig som är ung och ger vård, stöd eller hjälp - du är inte ensam! Anmäl intresse, vi startar när vi har en grupp. Pdf, 128.4 kB. (Pdf, 128.4 kB)

Vid frågor hör av dig till:

Helen Andersson 
Telefon: 011-15 51 63, 072-2543766
E-post: helen2.andersson@norrkoping.se

Petra Ottosson 
Telefon: 011-15 35 89, 073-0202949
E-post: petra.ottosson@norrkoping.se

eller till vår mottagningstelefon: 011-15 54 30

Samtalsgrupper och utbildningar

Barn och unga

Se under fliken "Stöd till barn och unga som är anhöriga"

Vuxna syskon

Fokus på mig Vuxensyskon, en samtalsgrupp för vuxna som har syskon med sjukdom eller funktionsnedsättning: startar då vi har en grupp om sex deltagare (anmäl ditt intresse) Pdf, 167.3 kB. (Pdf, 167.3 kB)

Fokus på mig vuxensyskon ges också digitalt för syskon från hela landet. (anmälan sker till Nka, information finns i länken) Pdf, 315.4 kB. (Pdf, 315.4 kB)

Demens

Digital demensutbildning för anhöriga, kvällstid startar våren 2022 (info kommer)

Demensutbildning för anhöriga, dagtid startar våren 2022 (info kommer)

Samtalsgrupp för vuxna med föräldrar med demenssjukdom startar våren 2022 (info kommer)

Stroke

Neuropsykiatri

Samtalsgrupp för föräldrar till barn upp till 18 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: kommer att starta (anmäl ditt intresse)

Utbildning för föräldrar till barn upp till 18 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning: planeras starta våren 2022

Psykisk ohälsa

Samtalsgrupp för dig som har en närstående med psykisk ohälsa startar hösten 2021/ våren 2022 (anmäl ditt intresse) Pdf, 38.5 kB. (Pdf, 38.5 kB)

Missbruk, beroende

CRAFT-kurs - vad är det? Information för dig som är intresserad. Fler kurser planeras (anmäl ditt intresse) Pdf, 146.5 kB. (Pdf, 146.5 kB)

Funktionsnedsättning

Digital samtalsgrupp på arabiska för dig som är anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning (anmälan sker till Nka, information finns i länken) Pdf, 349.3 kB. (Pdf, 349.3 kB)

Anhörigas hälsa

Se anhöriggrupp för alla anhöriga under fliken anhörigas hälsa nedan


Föreläsningar och aktiviteter

Du får möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter, öka dina kunskaper och få tips om hur du kan hantera vardagen.

En vandring med livet i centrum - nästa vandring planeras till våren 2022 (info kommer)

Julfest 14 december 2021 kl.13:00-15:00 (anmälan senast 3 december) Pdf, 84.1 kB. (Pdf, 84.1 kB)

Anhörigas hälsa

Återhämtningsguiden, för dig som står nära någon som mår dåligt Pdf, 176.8 kB. (Pdf, 176.8 kB)

Anhöriggrupp med "Återhämtningsguiden" som utgångspunkt.

Sömn Pdf, 78.3 kB. (Pdf, 78.3 kB)Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Anhörig- och kunskapscenter

Drottninggatan 32
602 24 Norrköping

Besökstider:
Måndag-torsdag 09.00-16.00 Fredag 09.00-15.00 Lunchstängt 12.00-13.00 Samt andra tider för bokade besök och aktiviteter.

Telefontider:
Se besökstider ovan.