Parhus/radhus/kedjehus Tråbrunna

Norrköpings kommun välkomnar er till anbudstävling gällande radhus/parhus/kedjehus tomt i Tråbrunna.

Tråbrunna ligger cirka 5 kilometer från Norrköpings stadskärna och närmst är Eneby Centrum som har service- och centrumfunktioner är beläget cirka en och en halv kilometer söder om planområdet. Här finns bland annat två livsmedelsbutiker, apotek, café och mäklarkontor. 

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Tävlingsprogram Pdf, 2.3 MB.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 20 oktober 2020 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Plankarta Pdf, 730.9 kB. (PDF)

Plankarta (DWG)

Planbeskrivning Pdf, 3.9 MB.

Parkeringsnorm Pdf, 2.7 MB.

Underlag

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 28 augusti 2020 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 9 september 2020.

Fråga 1, 2020-06-25: Undrar om detaljplanen där det står e-tal som är kopplade till fastighetsarea. I tävlingen vill man ha hyresrätt. Kan hela tomten då räknas som en fastighet? Dvs att vi inte gör så att ett radhus måste ha en tomt på 250 kvm? Utan det är fritt att bygga fler radhus med mindre trädgårdar?

Svar 1, 2020-06-30: Man kan bygga flera hus på en fastighet, men varje hus ska ha en tomt med den storlek som står i detaljplanen, alltså radhus 250 kvm, kedjehus 550 kvm och parhus 600 kvm. Man har medvetet skrivit fastighet/tomt i detaljplanen så att man i framtiden kan stycka av egna fastigheter om man så vill. Det har hänt tidigare att man bara har tittat på den totala fastighetsytan och gjort tomterna för små, vilket har omöjliggjort avstyckning i nästa steg.

Fråga 2, 2020-06-25: Det står kedjehus, parhus, radhus och friliggande hus under e-tal. Om man vill bygga lägenhetshus i två våningar utformade som ett parhus, är det okej? Dvs 2 lägenheter per plan?

Svar 1, 2020-06-30: Definition av parhus är att det är småhus som är sammanbyggda parvis i mellanliggande tomtgräns. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus. Det kan alltså vara två enbostadshus eller två tvåbostadshus som är sammanbyggda. Det är viktigt hur lägenheterna är uppdelade och vilka gemensamma funktioner de har så att byggnaden inte betraktas som ett flerbostadshus. Läs mer i den bifogade länken.

Fråga 3, 2020-07-30: Får radhus placeras närmare än 4 meter från tomtgräns?

Svar 3, 2020-08-06: Radhus får placeras från gräns till gräns. Därför kan man inte ställa krav på att hörnradhus placeras 4 m från gräns, utan det kan vara närmare. När det gäller parhus då har vi krävt att den fria sidan ska vara 4 m från fastighetsgräns eftersom parhus får sammanbyggas med ett annat hus i en gemensam gräns, resten ska vara fristående. Avstånd mot gatan ska följa planbestämmelser.

Fråga 4, 2020-08-03: Är det krav på hyresrätter?
Svar 4, 2020-08-06: Ja det är krav på hyresrätt.

Fråga 5, 2020-08-26: Hur viktas bedömningen, tänker framförallt på anbudspris och arkitektonisk kvalitet?
Svar 6, 2020-08-26: Det är en anbudstävling, ingen arkitekttävling, enklare skisser ska skickas med. Högsta anbud är det som kommer vinna tävlingen.

Fråga 6, 2020-08-26: Är byggnadsarean 90-100 m2 per hus inklusive eller exklusive tillhörande kompletterande funktioner (balkong, altantak, garage, inglasat uterum, förrådsbyggnad)?
Svar 7, 2020-08-26: Står i plankartan hur stora komplementbyggnaderna får vara.

 

 

Relaterat