Radhus/parhus/kedjehus Fyrby

Norrköpings kommun välkomnar er till anbudstävling gällande radhus/parhus/kedjehus tomt i Fyrby.

Fyrby ligger cirka 5 kilometer från Norrköpings stadskärna och närmst är Eneby Centrum som har service- och centrumfunktioner är beläget cirka en och en halv kilometer söder om planområdet. Här finns bland annat två livsmedelsbutiker, apotek, café och mäklarkontor. 

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Tävlingsprogram Pdf, 1.2 MB.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 20 oktober 2020 klockan 14.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

Detaljplan Dwg (laga kraft)

Detaljplan PDF Pdf, 2.4 MB. (laga kraft)

Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Parkeringsnorm Pdf, 2.7 MB.

Underlag

Bullerutredning Pdf, 2.4 MB.

Geoteknik Pdf, 781 kB.

Geoteknik PM Pdf, 638.9 kB.

Ritningar Geoteknik Pdf, 1.2 MB.

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 28 augusti 2020 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 9 september 2020.

Fråga 1, 2020-06-30: Är upplåtelseformen styrd?
Svar 1, 2020-06-30: Nej, upplåtelseformen i Fyrby är inte styrd.

Fråga 2, 2020-07-30: Enligt DP ska friliggande hus ligga minst fyra meter från tomtgräns/gata. Får radhus placeras närmare än så i sida?
Svar 2, 2020-08-06: Radhus får placeras från gräns till gräns. Därför kan man inte ställa krav på att hörnradhus placeras 4 m från gräns, utan det kan vara närmare. När det gäller parhus då har vi krävt att den fria sidan ska vara 4 m från fastighetsgräns eftersom parhus får sammanbyggas med ett annat hus i en gemensam gräns, resten ska vara fristående. Avstånd mot gatan ska följa planbestämmelser.

Fråga 3, 2020-08-03: Är det denna tomt som markanvisningen avser?

Fyrby

Svar 3, 2020-08-06: Det stämmer bra.

Fråga 4, 2020-08-14: Är det flera som har lämnat in anbudsbidrag ännu?
Svar 4, 2020-08-17: Sista dagen för att lämna in är den 20/10, det är cirka två månader kvar. Det brukar inte vara någon som lämnar in så pass tidigt utan det brukar komma in sista dagarna.

Fråga 5, 2020-08-26: I detaljplanen står det parhus tomt/fastighet är minst 600 kvm. Betyder det att hela byggnadens minsta tomtstorlek är 600 kvm, eller räknas minsta tomt om 600 kvm per bostadsenhet?
Svar 5, 2020-08-27: Ja varje bostad ska ha 600 m² tomt. Ett parhus ska då alltså ha 1200 m² tomt totalt.

Fråga 6, 2020-08-26: Hur viktas bedömningen, tänker framförallt på anbudspris och arkitektonisk kvalitet?
Svar 6, 2020-08-26: Det är en anbudstävling, ingen arkitekttävling, enklare skisser ska skickas med. Högsta anbud är det som kommer vinna tävlingen.

Fråga 7, 2020-08-26: Är byggnadsarean 90-100 m2 per hus inklusive eller exklusive tillhörande kompletterande funktioner (balkong, altantak, garage, inglasat uterum, förrådsbyggnad)?
Svar 7, 2020-08-26: Står i plankartan hur stora komplementbyggnaderna får vara.