Jobba med samhällsbyggnadsfrågor i Norrköpings kommun

Vi bygger dagens och framtidens Norrköping, vill du vara med?

Nya stadsdelar växer fram, Ostlänken kommer till staden och ny centralstation ska byggas liksom Inre hamnen – det största stadsutvecklingsprojektet i vår stads historia.

Det är nu det händer! Låt Norrköping bli ditt livs resa.

Läs mer här