Bassängbad

Du som vill starta någon typ av bassängbad ska anmäla det till oss innan lokalen eller anläggningen börjar användas.

E-tjänst: Badanläggning i verksamhet – anmälan


Anmälningsplikten gäller bassängbad som används av allmänheten, både för inomhus och utomhusbad. Exempel på bassängbad:

 • Simbassäng
 • Bubbelpool
 • Floatingtank
 • Badtunna

Du som driver en verksamhet med bassängbad ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att hälsoproblem eller skador på miljön uppstår. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare har kontroll på vattenkvalitén för att människorna som använder badet inte ska bli sjuka. Det gör du genom att ha ett egenkontrollprogram med skriftliga rutiner för din verksamhet.

Tips på innehåll för egenkontrollprogram:

 • Genomsnittligt antal badande
 • Uppgifter om bassängen/bassängerna (volymer, temperaturer, kapacitet, antal badande per timme)
 • Hur reningsanläggningen fungerar (beskrivning av de olika reningsstegen)
 • Filterhastigheter
 • Dosering av kemikalier
 • Vattenförbrukning
 • Vattenomsättning
 • Återkommande kloreringar, samt eventuella chockkloreringar
 • Frekvens och tillvägagångssätt när man rengör omklädningsrum, dusch, bastu, gemensamma utrymmen, bassängområdet
 • Frekvens och tillvägagångssätt för rengöring av bassänger (bottensugning, skrubbning, rensning av galler med mera)

Det är viktigt att du planerar noga och tänker igenom hur verksamheten ska utformas i lokalen och vilken utrustning som ska användas innan du gör anmälan. Tänk på att du dessutom kan behöva söka bygglov.

Vad kostar det?

Du får betala en avgift för din anmälan enligt en fastställd taxa. Att göra en anmälan basängbad kostar enligt 2021 års taxa 4 288 kr (4 handläggningstimmar).

Vi tar också ut en fast, årlig avgift för den tillsyn vi gör på alla anmälningspliktiga verksamheter. För bassängbad är den årliga avgiften 2 144 kr (2 handläggningstimmar) enligt 2021 års taxa.

Har du frågor om hur stor avgiften blir för dig är du välkommen att höra av dig till oss.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Pdf, 1.4 MB.

Börjar du använda lokalen innan anmälan är gjord, riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Sök - Förordning om miljösanktionsavgift på Notisums webbplats

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan.

Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller kontakta oss via formuläret.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken är du skyldig att kontrollera din egen verksamhet och att skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Kommunen gör tillsyn för att säkerställa att verksamheten har en väl fungerande egenkontroll, för det arbetet tar kommunen betalt.

Folkhälsomyndigheten - egenkontroll

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping