Vattenverksamhet

Att göra åtgärder i ett vattenområde kallas vattenverksamhet. Här kan du läsa om vad som gäller om du till exempel ska gräva i eller nära vatten.

Åtgärder och anläggningar i ett vattenområde kallas vattenverksamhet som innebär att vattenområdens djup, storlek eller läge förändras.

Exempel på vattenverksamhet är att utföra muddring, sprängning och rensning i vattenområden. Det är också bortledning av grund- och ytvatten för olika ändamål, åtgärder för markavvattning, till exempel dikning, sjösänkning och invallning.

För att du ska få utföra vattenverksamhet, behöver du oftast anmäla eller söka tillstånd för och det gör du hos länsstyrelsen.

Anmälan om vattenverksamhet, Länsstyrelsen i Östergötland

Vattenskyddsområde

Om du ska utföra en åtgärd inom vattenskyddsområde krävs tillstånd och det ansöker du om hos kommunen.

Sök tillstånd för åtgärd i vattenskyddsområde

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping