Anmälan av miljöfarlig verksamhet

En miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön och som orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten.

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller så kallade U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

  • A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Tänk på göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Innan anmälan är gjord får verksamheten inte starta.

Om du ska söka tillstånd behöver du var ute i god tid eftersom du inte får påbörja din verksamhet innan du fått ditt tillstånd.

Avgifter

Den kommunala tillsynen finansieras delvis med avgifter som tas ut av företagen enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet Pdf, 1005.4 kB. (Pdf, 1005.4 kB)

Betalar du rätt avgift för tillsyn av din verksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller på annat sätt förändrats mycket under året, kommer även din avgift från kommunen att ändras. För att få rätt avgift är det viktigt att meddela kommunen före årsskiftet samma år som din verksamhet förändrats. Om du inte gör detta får du en faktura på årlig tillsynsavgift som inte stämmer med ditt tillsynsbehov. Du riskerar då att behöva betala hela det belopp som framgår av fakturan. Detta gäller för dig som bedriver en verksamhet inom Norrköpings kommun och betalar en fast årlig avgift för vår tillsyn.

Har du frågor eller vill meddela förändring av din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter på 011-15 00 00 eller via formuläret.

Driftstörning

När det inträffar en driftstörning eller ett haveri som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller i miljön ska du omgående underrätta miljö- och hälsoskydd.

Det samma gäller om du upptäcker en förorening i byggnad, mark eller vatten.

Rutiner för rapportering vid driftstörning eller incidenter

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.