Granne till någon som sökt bygglov

Har du fått information om att din granne har ansökt om bygglov? Då har du möjlighet att lämna synpunkter på din grannes ansökan. Här kan du se ritningarna, lämna synpunkter och ta del av beslut.

Du kan överklaga ett beslut om du är sökande eller om du på annat sätt är berörd av beslutet, till exempel om du är granne.

Om du är sökanden eller om du tidigare har yttrat dig i ärendet innan beslutet fattades har du tre veckor på dig att överklaga. Tiden räknas från den dag du tagit emot beslutet.

Om du på annat sätt är berörd av beslutet har du fyra veckor på dig att överklaga beslutet från den dagen beslutet publicerades i Post- och Inrikes Tidningar.

Post- och inrikes Tidningar

Det finns alltid information i beslutet om hur du ska göra för att överklaga. När du överklagar ett beslut ska du:

  • Skicka in ett skriftligt överklagande.
  • Berätta vilket beslut du överklagar. Skriv beslutsdatum och diarienummer.
  • Förklara vad du tycker är fel och varför du anser att beslutet ska ändras.
  • Skicka med handlingar som stödjer det du vill framföra.
  • Uppge namn, postadress och telefonnummer.

Det går även att överklaga genom ombud om en fullmakt skickas med.

Skicka in din överklagan

Postadress:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, bygglov
601 81 Norrköping

bygglov@norrkoping.se

Länsstyrelsen beslutar

Det är Länsstyrelsen som prövar din överklagan, men du skickar först in den till Samhällsbyggnadskontoret som kontrollerar att den har kommit in i rätt tid. Om överklagan har kommit in i rätt tid lämnar vi över ärendet till Länsstyrelsen.

Anmäl olovligt byggande

Misstänker du att någon gjort ett "svartbygge" kan du göra en anmälan till bygglovsenheten. Läs mer om olovligt byggande här.


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping