Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig för ditt projekt.

Den du anlitar som kontrollansvarig måste vara certifierad.

Kontrollansvariges uppgifter

  • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
  • Informera byggaktören om avvikelser. Vid behov även informera kommunen.
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens platsbesök.
  • Dokumentera sina besök och iakttagelser.
  • Skriva ett utlåtande som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs inte för

  • Åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan.
  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

Kontrollansvarig hjälper till med en kontrollplan
Den kontrollansvarige ska hjälpa till att upprätta en kontrollplan och sedan ska byggaktören låta utföra kontrollerna.

Mer information hittar du på Boverkets webbplats:

Boverket.

Hitta certififierad kontrollansvariga hos kiwa

Hitta certifierad kontrollansvatiga hos RISE

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping