Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig för ditt projekt.

Den du anlitar som kontrollansvarig måste vara certifierad.

Kontrollansvarig hjälper till med en kontrollplan

Den kontrollansvarige ska hjälpa till att upprätta en kontrollplan och sedan ska byggaktören låta utföra kontrollerna.

Kontrollansvariges uppgifter

Kontrollansvarig ska

  • se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs
  • informera byggaktören om avvikelser och vid behov även informera kommunen
  • delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens platsbesök
  • dokumentera sina besök och iakttagelser
  • skriva ett utlåtande som underlag för slutbesked.

Kontrollansvarig behövs inte för

  • åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan
  • små ändringar av en- eller tvåbostadshus om byggnadsnämnden inte beslutar annat.

Mer information om kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats

Hitta certififierad kontrollansvarig hos kiwa

Hitta certifierad kontrollansvatiga hos RISE

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping